Monday, May 31, 2010

(0) Comments

Xiangqi Quiz

Red moves first and win. Can you solve it?

Sunday, May 30, 2010

(0) Comments

Fun xiangqi quiz

Red moves first and win. Can you solve it?

Sunday, May 30, 2010

(0) Comments

Fun xiangqi quiz

Red moves first and win. Can you solve it?

Sunday, May 30, 2010

(0) Comments

Fun xiangqi quiz

Red moves first and win, can you solve it?

Saturday, May 29, 2010

(0) Comments

Win without any captures

タオ チューン

,

This is the match between Antonio Angel Medina-Garcia and Svetozar Gligoric in Palma de Mallorca 1968 (0-1).
The match ended without any captures. Incredible!!

Friday, May 28, 2010

(0) Comments

Xiangqi Quiz

Red moves first and win, can you solve it?

Friday, May 28, 2010

(0) Comments

Xiangqi Quiz

Red moves first and win. Can you solve it?

Wednesday, May 26, 2010

(0) Comments

Xianqi Quiz

Red moves first and win, can you solve it?

Tuesday, May 25, 2010

(0) Comments

7-man endgame BNN vs NN

タオ チューン

One Bishop + two Knights vs two Knights, win after ... 150 moves!

Monday, May 24, 2010

(0) Comments

An end games with only ... 296 moves!

タオ チューン

,

An end game of KRRNkrr, win only in ... 296 moves! Unbelievable. ^^

Sunday, May 23, 2010

(0) Comments

Chess quote

タオ チューン

Chess is life in miniature. Chess is struggle, chess is battles ~ Garry Kasparov

Sunday, May 23, 2010

(0) Comments

Xiangqi quiz

Red moves first and win. Can you solve it?

Sunday, May 23, 2010

(0) Comments

Chess quote

タオ チューン

When you see a good move, look for a better one ~Emanuel Lasker

Sunday, May 23, 2010

(0) Comments

Xiangqi quiz

Red moves first and win. Can you solve it out?

Saturday, May 22, 2010

(0) Comments

Xiangqi quiz

Red moves first and win. Can you solve it out?

Saturday, May 22, 2010

(0) Comments

Xiangqi quiz

Red moves first and win. Can you solve it out?
Quiz fen: 2eckaer1/3Ra4/4c4/2H3R2/p3C1p2/8p/P5P2/E3r4/4A4/4KA3 w - - 0 1

Saturday, May 22, 2010

(0) Comments

Xiangqi quiz

Red moves first and win. Can you solve it out?

Saturday, May 22, 2010

(0) Comments

Xiangqi quiz

Red moves first and win. Can you solve it out?

Saturday, May 22, 2010

(0) Comments

Xiangqi quiz

Red moves first and win. Can you solve it out?

Saturday, May 22, 2010

(0) Comments

Xiangqi quiz

Red moves first and win. Can you solve it out?

Friday, May 21, 2010

(0) Comments

A golden move

タオ チューン

,

In a match between Stefan Levitsky vs Frank James Marshall, Frank Marshall made a "golden move" so that some audiences had threw golden coins to the chessboard.
In this situation, if 23....Qa3 then 24.Rc7 Black will be in difficult situation.


Black made Qg3!! and threatened Qxh2#.
- If 24.hxg3 thì Ne2#
- If 24.fxg3 Ne2+ 25.Kh1 Rxf1#
- If 24.Qxg3 Ne2+ 25.Kh1 Nxg3+ 26.fxg3 Rxf1#
- If 24.Qxg3 Ne2+ 25.Kh1 Nxg3+ 26.Kg1 Nxf1 27.gxh3 Nd2 Black is a piece up and winning!

Thursday, May 20, 2010

(0) Comments

Mate by castling

タオ チューン

,

This game between Lodewijk Prins and Lawrence Day in 1968 ended in a checkmate by castling

Thursday, May 20, 2010

(0) Comments

Có khi nhầm không chỉ một lần...

タオ チューン

,

Có khi nào bạn nhầm quân Hậu với quân Vua không?
Ở giải cờ Olympic đầu tiên diễn ra tại London vào năm 1927 (trước đó đã được tổ chức vào năm 1924 và 1926 - nhưng không chính thức), trong trận đấu giữa Palau (Argentina) và Kalabar (Jugoslavia), ván cờ kết thúc chỉ sau 6 nước đi
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 Bb4+ 4.Bd2

Vào lúc này, Kalabar đã nhầm Vua là Hậu và đã đi như sau
5...Ke7?? 6.Bxb4+ Kxb4??!

Đến lúc nhận ra thì đã muộn nên Kalabar buông cờ xin thua. Nguyên nhân chính được lý giải cho sự nhầm lẫn này là do Kalabar đến phòng thi đấu trễ, và nhẫm lẫn xảy ra khi Kalabar lo mải mê điền thông tin vào biên bản thi đấu.

P/S: Để xem các ván cờ thi đấu giải Olympic cờ, bạn có thể vào đây để lấy các file PGN về từ năm 1924 đến năm 2008 (năm 2010 chưa diễn ra)