Friday, February 18, 2011

(0) Comments

A beautiful game: Yang Guanlin vs. Liu Yici

Yang Guanlin-Lose-Liu Yici
Play date: 10-06-1973
0 Responses to "A beautiful game: Yang Guanlin vs. Liu Yici"

Post a Comment