Friday, March 25, 2011

(0) Comments

Cách chuyển đổi hàng loạt các file .ccw sang .ccf bằng Saola

タオ チューン

1. Mở Saola, chọn Database -> Convert from


2. Chọn Database --> Browse để xem số lượng game đang có và ghi nhớ ID của game cuối cùng (430), (game được convert sẽ có số ID từ 431 trở về sau dùng để xuất ra định dạng ccf)


3. Chọn thư mục chứa các file ccw:

Click nút Convert

4. Mở lại Database-->Browse và chú ý các game dạng ccw đã được đưa vào database, với ID từ 431 trở về sau:


5. Chọn Database --> Convert to để xuất ra định dạng .ccf vào thư mục định sẵn


6. Mở thư mục định sẵn để lấy các game đã được chuyển thành ccf:

Thursday, March 24, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 166

Fen: 2bk5/4a4/3Pb2R1/9/9/9/9/2p6/3K2p2/2C1rnp2

Thursday, March 24, 2011

(0) Comments

Cuộc 65 - Tượng kỳ tam thập lục kế

タオ チューン

, ,

Đây là ván đấu giữa Hồ Vinh Hoa và Đái Vinh Quang tại giải hữu nghị Thượng Hải năm 1961. Song phương giao đấu đến nước 16, do thế trận Trung pháo hoành Xa đối bình phong Mã diễn biến mà thành. Bên Đỏ thọc Pháo xuống góc đáy cánh phải bên Xanh, song Xa bức cận cửu cung, công thế vô cùng hung mãnh, nhưng muốn giành lấy thắng lợi phải đoạt được vị trí chiến lược trọng yếu tức mắt Tượng ở cánh phải bên Xanh, mới có thể diệt được Quắc. Bên Xanh Xa lộ 2 bị giam hãm, nhưng các quân mạnh đã được điều về phòng thủ cẩn mật, Xa lộ 4 khống chế vị trí chiến lược trọng yếu mắt Tượng, vả lại phục thối Pháo đánh chết Xa. Nhưng bên Đỏ đã dùng thủ đoạn Giả đạo phạt Quắc (mượn đường diệt nước Quắc) để giành thắng lợi.

Fen: Cr1akae2/2R1h4/1c1re1c2/1Rp1p3p/6p2/2P6/P3PHh1P/C5H2/9/2EAKAE2

Source: Tượng kỳ tam thập lục kế

Tuesday, March 22, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 165: Chariot, Cannon, and Pawn

Fen: 3a1a3/3r1k3/4b4/6P2/2b6/2B6/9/9/5C3/2B1KR1rc

Friday, March 11, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 164: Horse and two Cannons

Fen: 3a1a2r/4k4/4b4/8p/2b1NC3/4C4/9/9/3pp4/5K3

Tuesday, March 01, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 163: Chariot and Horse

Fen: 2ba1abR1/9/4k4/7N1/4r4/9/9/1p3p3/6p2/3K5