Sunday, July 10, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 175: HongLeiPing (Blue) vs. Zhang GuoQing (Red) 2011-07-02

Fen: 4kae2/3ra4/C3e4/pRp5p/9/P1P1P4/7rP/9/4A4/4KAHcR

Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=882072DE140B41
0 Responses to "#Xiangqi #quiz 175: HongLeiPing (Blue) vs. Zhang GuoQing (Red) 2011-07-02"

Post a Comment