Saturday, November 30, 2013

(0) Comments

Xiangqi quiz from ancient book

This puzzle comes from the ancient xiangqi book to practice end-game. 
Red first for the win. Can you try it? 
Thế cờ luyện các đòn phối hợp giữa các quân, trích từ "Thích Tình Nhã Thú". 
Đỏ đi trước thắng. Mời bạn thử sức. (^_^)
Fen: 1reckaP2/3PaP1r1/1P2e4/1R7/Hh7/CREp1h3/4C4/9/4p1p2/1c3K3


0 Responses to "Xiangqi quiz from ancient book"

Post a Comment