Monday, December 30, 2013

(0) Comments

Wine gourd xiangqi puzzle

Xiangqi puzzle as a wine gourd image. 
Can you solve it or use it to contain wine for end of year party?
Thế cờ hình bầu rượu của ad đây, dùng để chứa rượu uống cuối năm.
Thế cờ có tên "Hồ lô đồ". Trích từ "Thú vị bài cục hệ liệt".
Thế cờ không khó, bạn thử sức nhé. (^_^)
Fen: 3a1a3/3P1k3/2P3c2/2C3R2/3P1P3/2pR1pE2/1h5p1/1r5c1/2p3r2/3Khp3

Saturday, December 28, 2013

(0) Comments

Xiangqi quiz to attack on Blue's weakness

Blue is ready for mating Red. Blue has only one Advisor remaining but Cannon can support.
However, Blue has another weak point that can make him in dangerous.
Can you find that weak point to help Red to attack and win?
Xanh còn vài nước nữa là sát cuộc. Điểm yếu của Xanh là khuyết Sĩ nhưng đã có 
Pháo hỗ trợ. Tuy nhiên, Xanh còn 1 điểm yếu chết người khác mà Đỏ có thể tận dụng.
Bạn có thể thấy điểm yếu đó để giúp Đỏ khai thác và thắng cuộc không?
Thế cờ trích từ "Trung cuộc đại toàn".
Fen: R2akce2/3h1R3/1r2e4/2C5p/2p3p2/5HP2/P6r1/3CE4/4Ap3/2EAK3c

Saturday, December 28, 2013

(0) Comments

Capture piece technique in real game

This is a middle game between ShangHai, Xie Jing vs. JiangSu, Xu TianHong 
in the event 2013 2nd BiGuiYuan Cup XiangQi Champion Invitational 
Tournament Preliminary, on 2013-12-23.
Blue found that Red weak on his left side and based on that he can attack.
Let's enjoy the way he forced Red to lose his men and made Red lost the game.
Đây là hình cờ trung cuộc giữa Tạ Tịnh và Từ Thiên Hồng diễn ra vào ngày 23/12/2013.
Xanh phát hiện cánh trái của Đỏ yếu và điều động quân uy hiếp, sau đó dựa vào song Mã
dành ưu thế về quân và buộc Đỏ đầu hàng.
Fen: 3akae2/3r5/2c1e1h2/2R1pC3/ph4r1p/9/P6RP/H3C3E/4A4/2EAK4


Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=044093C4082A43

Saturday, December 28, 2013

(0) Comments

Deceptive play with opposite Cannon

Deceptive play with opposite Cannon
Cạm bẫy khai cuộc. Trung Pháo đoạt trung binh công liệt thủ pháo.
Fen: rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR

Friday, December 27, 2013

(0) Comments

ShangHai, Xie Jing vs. JiangSu, Xu TianHong

ShangHai, Xie Jing-Lose-JiangSu, Xu TianHong
TẠ TỊNH-Lose-TỪ THIÊN HỒNG
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=044093C4082A43
Event: 2013 2nd BiGuiYuan Cup XiangQi Champion Invitational Tournament Preliminary
Round: Round 3
Play date: 2013-12-23

Friday, December 27, 2013

(0) Comments

ZheJiang, Yu YouHua vs. HuBei, Liu DaHua

ZheJiang, Yu YouHua-Lose-HuBei, Liu DaHua
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=044094FCD548D4
Event: 2013 2nd BiGuiYuan Cup XiangQi Champion Invitational Tournament Final
Round: Round 1
Play date: 2013-12-25

Friday, December 27, 2013

(0) Comments

Xiangqi puzzle with Chariot, Knight, and Cannon

Basic xiangqi checkmate with Chariot, Knight, and Cannon.
Red first for the win within 4 moves.
You have 3 minutes to get it resolved. Can you?
Sát cuộc cơ bản với Xe Pháo Mã.
Đỏ tiên thắng trong vòng 4 nước.
Bạn có 3 phút để giải nhé. Hãy thử xem? (^_^)
Fen: 6e2/4ak1C1/2H2aR2/4P4/2e6/9/6p1P/4E1p1r/r3Ap3/3AK3c

Thursday, December 26, 2013

(0) Comments

Middle game tactics

Xiangqi middle game tactics. 
Red Chariot & Cannon are stuck by blue Chariot. 
He seems to try to escape but failed and when that happens, he loses the game.
Chiến thuật trung cuộc. Xanh dùng Xe cột chặt Xe & Pháo đỏ.
Đỏ có vẻ cố gắng vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm này. 
Tuy nhiên, lúc thoát được thì bị rơi vào cảnh mất quân, dẫn đến thua cuộc.
Fen: 2eaka3/9/4e1h1c/p3p1p1p/1r7/1Cc1P1P2/P7P/E1C1H4/9/1R1AKAE2

Thursday, December 26, 2013

(0) Comments

HuBei, Liu DaHua vs. ZheJiang, Zhao XinXin

HuBei, Liu DaHua-Lose-ZheJiang, Zhao XinXin
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=04409451E7BE70
Event: 2013 2nd BiGuiYuan Cup XiangQi Champion Invitational Tournament Final
Round: Round 2
Play date: 2013-12-26

Wednesday, December 25, 2013

(0) Comments

Beautiful sacrificing to win the game

Xiangqi beautiful middle game. Red sacrifice his Chariot to release his Knight.
Then, based on him, win the game.
Can you find the way Red is using?
Quân Đỏ hoàn toàn bị trói chặt, ngoại trừ quân Xe ở lộ 4 và quân Pháo ở lộ 6.
Xanh còn 1 nước nữa là buộc Đỏ đầu hàng. Tuy nhiên, Đỏ đã quyết định ...
... và chiến thắng. Bạn có tìm ra cách Đỏ giải cứu thế cờ này không? (^_^)
Fen: 2eakae2/9/2h2R3/p1p1p3p/9/9/P1P1c1P1P/4C4/1r2A4/RHECKA2r

Wednesday, December 25, 2013

(0) Comments

Xiangqi quiz for Christmas

Xiangqi puzzle for Christmas.
Red first for the win. Can you try it? (^_^)
Fen: 9/4c4/3P1k3/2Rh1Cp2/3P1c3/2H3C2/1rrpppPH1/4p4/4h4/4K4

Wednesday, December 25, 2013

(0) Comments

BeiJing, Wang TianYi vs. HuBei, Hong Zhi

BeiJing, Wang TianYi-Lose-HuBei, Hong Zhi
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0440936728890B
Event: 2013 2nd BiGuiYuan Cup XiangQi Champion Invitational Tournament Preliminary
Round: Round 3
Play date: 2013-12-23

Sunday, December 22, 2013

(0) Comments

JiangSu, Wang Bin vs. HeBei, Jiang FengShan

JiangSu, Wang Bin-Lose-HeBei, Jiang FengShan
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0020065DBD457C
Event: 2006 DELSON GOLF CUP China National Xiangqi League
Round: Round 12
Play date: 2006-08-23

Sunday, December 22, 2013

(0) Comments

WAN ChunLin vs. TAO HanMing

WAN ChunLin-Win-TAO HanMing
Event: Chinese National Champion
Play date: 2005

Sunday, December 22, 2013

(0) Comments

WANG Yang vs. JIANG Chuan

WANG Yang-Win-JIANG Chuan
Event: China National Xiangqi League
Round: 0
Play date: 2009

Sunday, December 22, 2013

(0) Comments

金鸡独立 - Kim Kê Độc Lập

This is one of the famous & difficult puzzle with over 50 variables.
Please do not bet your money on this one if you're not sure to remember all the variables.
I have no time to put all of them here except some of the main ones.
Its Chinese name is 金鸡独立. Red first but Black win.
Đây là một trong những thế cờ nổi tiếng & khó với hơn 50 biến.
Bạn đừng dại dột cá cược ván này nếu bạn không nắm vững tất cả các biến.
Do thời gian có hạn nên ở đây chỉ post một vài biến chính.
Thế cờ có tên "Kim Kê Độc Lập", và một số tên khác như "Nghĩa Thích Hoa Dung", v.v.
Ván này Đỏ đi tiên nhưng Xanh thắng.
Fen: 3k5/P3a4/e2r2P1c/9/9/3R5/4P4/4r1HRC/1p1KAp3/3A5

Sunday, December 22, 2013

(0) Comments

Liu DianZhong vs. Hu Ronghua with annotation

Liu DianZhong-Draw-Hu Ronghua
Source: thegioicotuong.com
Event: Bình luận: Hà Bắc Lưu Điện Trung

Friday, December 20, 2013

(0) Comments

Xiangqi puzzle with Chariot, Cannon, and 2 Pawns

Basic xiangqi checkmate. Red King is surounded by 2 Blue Chariots & Pawns.
How can Red win with this situation? Can you help him? Just 6 moves & 2 minutes?
Sát cuộc cơ bản. Đỏ tiên thắng trong vòng 6 nước. 
Bạn có 2 phút để giải cứu cho Đỏ nhé.
Thế cờ có tên "Bảo nhân bảo phúc".
Trích từ "Tượng kỳ tàn cục sát cục bảo điển".
Fen: 9/4ak3/1r3CP2/9/9/9/r3P4/5R3/2p1p4/3K5

Friday, December 20, 2013

(0) Comments

HeNan, Cao YanLei vs. Vietnam, Uong DuongBac

HeNan, Cao YanLei-Win-Vietnam, Uong DuongBac
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=054017922734A7
Event: 2013 3rd SportAccord World Mind Games XiangQi Men
Round: Round 7
Play date: 2013-12-18

Thursday, December 19, 2013

(0) Comments

Xiangqi puzzle with only .... 136 moves

Xiangqi art puzzle. Red & Blue have the same 14 pieces.
Red first for the win after only .... 136 moves.
Can you find the way Red attack and win? 
Cờ thế nghệ thuật. Mỗi bên đều 14 quân.
Đỏ đi trước và thắng ván này chỉ sau có ... 136 nước liên chiếu. 
Bạn có thể tìm cách mà Đỏ tấn công để giành chiến thắng không? 
Nếu không, chúng ta cùng thưởng thức vậy. (^_^)
Fen: R1P3e2/1H7/P3k2PR/4r2P1/1Pe6/1pp3E1H/2p6/1hp2AC2/1rp2c3/3KhCc2

Tuesday, December 17, 2013

(0) Comments

Xiangqi quiz with Canon, Knight, and Pawn

Xiangqi puzzle with Canon, Knight, and Pawn.
Red first for the win. Can you try it?
Tàn cuộc với Pháo Mã Chốt. 
Xanh có vẻ ưu thế hơn Đỏ với Sĩ Tượng toàn, Xanh lại hơn 1 Chốt.
Trong khi Đỏ chỉ còn mỗi đơn Sĩ phòng thủ, Xanh chỉ cần 2 nước là sát cuộc.
Tuy nhiên, ưu thế của Đỏ là đi trước và nhờ mặt Tướng.
Đỏ đi trước thắng. Mời bạn thử sức. (^_^)
Fen: C8/4ak1P1/H2ae4/9/6e2/p8/8h/5A3/5p3/4K3c

Monday, December 16, 2013

(0) Comments

Middle game in real match with RHC

Middle game in real match. Red & Blue both the same Chariot, Knight, and Cannon.
However, Blue gain advantage with 2 Pawns while Red enough Elephant and Advisor.
Red first and win. Let's enjoy how Red used his moves.
Trung cuộc thực chiến. 
Cả Đỏ & Xanh đều đồng Xe Pháo Mã nhưng Xanh ưu thế hơn 2 Chốt nhưng khuyết Tượng.
Đỏ Sĩ Tượng bền.
Đến lượt Đỏ đi và đã giành chiến thắng.
Hãy xem Đỏ vận dụng binh như thế nào nhé. (^_^)
Fen: 5a1C1/3ka4/4e4/p8/2p6/r5R2/2h1H2c1/3AE4/4A4/2E1K4

Monday, December 16, 2013

(0) Comments

Sacrifice Chariot for the win

Useful xiangqi checkmate. Red sacrifice two Chariots for the win.
Sát chiêu hữu dụng. Đỏ bất ngờ thí Xe để giành chiến thắng.
Fen: 2eaka1h1/9/5r2e/p1p1C3p/3H2p2/3R5/P1P1P4/3C5/4A2rc/1RE1KAE1c

Sunday, December 15, 2013

(0) Comments

Australia, Chang Hong vs. Vietnam, NGUYEN HoangYen

Australia, Chang Hong-Lose-Vietnam, NGUYEN HoangYen
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0540188D5EF568
Event: 2013 3rd SportAccord World Mind Games XiangQi Women
Round: Round 3
Play date: 2013-12-14

Sunday, December 15, 2013

(0) Comments

Xiangqi puzzle with 2C + H

Basic xiangqi checkmate.
Red first for the win in 4 moves.
Can you try it within 2 minutes?
Tàn cuộc cơ bản. Đỏ thắng trong 4 nước.
Bạn có thể giải trong vòng 2 phút không? Thử nhé! (^_^)
Thế cờ có tên "Ngư y thủy tảo". Trích từ Mộng Nhập Thần Cơ.
Fen: 2e2k2C/4a4/c4a3/4H4/4C4/9/9/9/3pp2p1/5K3

Sunday, December 15, 2013

(0) Comments

7-man xiangqi puzzle with RHC + 3P

7-man xiangqi puzzle with RHC + 3P.
Red first for the win. Can you try it?
Thế cờ thất tử, mỗi bên 7 quân.
Thế cờ có tên "Trừ hung bạo Lữ Bố trợ Tư Đồ". 
Trích từ "Tam quốc thất tử phổ".
Đỏ đi trước thắng. Mời bạn thử sức. (^_^)
Fen: 1P7/1P2h4/3k1P3/9/9/1r4R2/1H2r4/5K3/5cp2/1C5c1

Friday, December 13, 2013

(0) Comments

Middle game - survive in a difficult situation

Seems Red sure to win with this situation.
Two Red Chariots knock the King door. 
If you're Blue, can you escape and get the advantage from the risk?
Dường như Xanh khó bề chống cự với tình huống này?
Hai Xe Đỏ bao vây cửu cung. Sĩ Xanh chắc chắn bị mất.
Khuyết Sĩ kỵ song Xa. Nếu là Xanh, bạn sẽ giải vây như thế nào?
Fen: 2crkaeC1/1R2aR3/4e4/p3p3p/4c4/4r4/P5p1P/4E1H2/4A4/2EAK4

Friday, December 13, 2013

(0) Comments

Vietnam, Uong DuongBac vs. BeiJing, Wang TianYi

Vietnam, Uong DuongBac-Lose-BeiJing, Wang TianYi
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=054017F2F0BEC0
Event: 2013 3rd SportAccord World Mind Games XiangQi Men
Round: Round 2
Play date: 2013-12-13

Wednesday, December 11, 2013

(0) Comments

Two words in a xiangqi quiz

This is one of the few greatest puzzles.
At the first time, it represents for this word "击".
After resolving, it represents for this word "山".
The puzzle is not difficult. Can you try it?
Đây là một trong những thế cờ hiếm hoi dạng biến hình.
Đầu thế cờ là hình chữ KÍCH 击 (cây kích, đột kích),
sau khi giải xong sẽ có chữ SAN 山 (núi).
Thế cờ không khó, bạn thử sức nhé. (^_^)
Fen: 4c4/4a4/3keh3/4P4/2ePCRH2/4P4/1p2p2p1/1rcREKhr1/9/9

Tuesday, December 10, 2013

(0) Comments

Deceptive play with Horse opening vs Central Cannon

Deceptive play with Horse opening vs Central Cannon

Monday, December 09, 2013

(0) Comments

Two parallel lines xiangqi puzzle

Do you love geometry when you were a student?
This xiangqi puzzle with two parallel lines is for you. (^_^)
It's not so difficult. Can you solve it?
Bạn yêu thích môn hình học khi còn là học sinh?
Thế cờ hai đường thẳng song song giúp bạn ôn lại 1 chút.
Thế cờ không khó, bạn có thể giải được đấy?
Fen: 6e2/5k3/4c4/3C4C/2H4R1/1r4h2/r4h3/4p4/3K5/2p6

Monday, December 09, 2013

(0) Comments

HeiLongJiang, Zhao GuoRong vs. JiangSu, Wang Bin

HeiLongJiang, Zhao GuoRong-Win-JiangSu, Wang Bin
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0030026444BC48
Event: 24th Wu Yang Cup Tournament
Round: Round 2