Friday, January 31, 2014

(0) Comments

The year of Horse 2014

タオ チューン


2014 is the year of Horse and starts from January 31, 2014. Its Vietnamese name is "Giáp Ngọ" and Chinese is 甲午 which is the same meaning.
For that name, we have 2 relevant puzzles as below.
Năm Ngọ, tượng trưng cho quân Mã trong bàn cờ, ngoài cách bày các thế cờ thể hiện hình chữ Mã 馬 hay tượng hình hơn là hình ảnh 1 chú ngựa, thì người ta cũng ghép tên của năm là Giáp Ngọ để thể hiện như hình 2 thế cờ ở trên.
Ngoài ra, một cách khác là ghép 4 chữ Mã Đáo Thành Công 馬到成功 hay khó hơn là bày ra những thế cờ mà cuối cùng khi Đỏ thắng, bên Đỏ chỉ còn lại mỗi quân Mã (không tính quân Tướng) để thể hiện rằng khi Mã quay về là thành công.
Đây là một số những thế cờ thể hiện điều này:
Wednesday, January 29, 2014

(0) Comments

HuBei, Wang Yang vs. BeiJing, Wang TianYi

HuBei, Wang Yang-Lose-BeiJing, Wang TianYi
UÔNG DƯƠNG-Lose-VƯƠNG THIÊN NHẤT
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=04409737448660
Event: 2014 2nd CaiShen Cup XiangQi Champion TV Tournament Rapid
Round: Round 4
Play date: 2014-01-29

Tuesday, January 28, 2014

(0) Comments

"Crouching Tiger, Hidden Dragon" Puzzle

Red has only 2 Cannons and 2 Advisors while Blue has enough Chariot, Horse, and 
Cannon. Red is in advantage since Blue men are being stuck. 
Do you think Red can utilze this situation to win the game?
Đỏ còn song Pháo song Sĩ trong khi Xanh còn Xe Pháo Mã nhưng lại đang ở thế kẹt.
Đỏ có thể tận dụng tình thế này để chiến thắng không? Bạn thử xem nhé. (^_^)
Thế cờ có tên Ngọa Hổ Tàng Long. 
Fen: 4Ca3/3chk3/5a3/9/9/9/9/9/1C2AK3/3Ar4

Monday, January 27, 2014

(0) Comments

BeiJing, Wang TianYi vs. ShangHai, Xie Jing

BeiJing, Wang TianYi-Win-ShangHai, Xie Jing
VƯƠNG THIÊN NHẤT-Win-TẠ TỊNH
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=044097CA546D9B
Event: 2014 2nd CaiShen Cup XiangQi Champion TV Tournament Rapid
Round: Round 1
Play date: 2014-01-26

Sunday, January 19, 2014

(0) Comments

7-man xiangqi puzzle

7-man xiangqi puzzle. Red first: win , even, or lose? Can you try?
Thế cờ thất tử, mỗi bên 7 quân. Đỏ đi trước, thắng, thua, hay hòa?
Thế cờ có tên "Giả Văn Hòa liệu địch quyết thắng", trích từ "Tam quốc thất tử phổ".
P/S: Giả Văn Hòa là Giả Hủ, một nhân vật trong truyện Tam quốc chí.
Fen: 3a1k1P1/3Pa4/R8/9/9/9/C8/5A1r1/2p4Cr/1p2K4

Saturday, January 18, 2014

(0) Comments

ChongQing, Xu WenZhang vs. SiChuan, Ren

ChongQing, Xu WenZhang-Win-SiChuan, Ren
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=046341220A2395
Event: 2014 5th ChongQing LongXing Cup Xiangqi Open
Round: Round 1
Play date: 2014-01-10

Wednesday, January 15, 2014

(0) Comments

YunNan, Zhao GuanFang vs. ZheJiang, Chen QingTing

YunNan, Zhao GuanFang-Win-ZheJiang, Chen QingTing
TRIỆU QUÁN PHƯƠNG-Win-TRẦN THANH ĐÌNH
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=013002E350076A
Event: 2014 Chinese Women's XiangQi League
Round: Round 18
Play date: 2014-01-13

Monday, January 13, 2014

(0) Comments

ZHAO XinXin vs. SUN HaoYu

ZHAO XinXin-Lose-SUN HaoYu
TRIỆU HÂM HÂM-Lose-TÔN HẠO VŨ
Event: Wacker Real Estate Cup xiangqi Master Champion
Round: 0
Play date: 5/3/2008

Monday, January 13, 2014

(0) Comments

Sacrifice Chariot for the win

Two Blue Chariots are about to approach Red palace and kill Red King. 
Red is also in the advantage  position but difficult to attack because Blue Chariot 
in rank 4 & Horse can help to defense.
However, Red found the way to attack and win. Can you find it?
2 Xe Xanh đang sắp sửa áp sát cửu cung Đỏ và chỉ cần 2 nước nữa là dẫn đến sát cuộc.
Quân Đỏ cũng đang ở thế công nhưng không đủ lực lượng do Xe Xanh ở lộ 4 
đang thủ cũng với Mã biên. Và Đỏ cuối cùng đã nghĩ ra cách tấn công để giành thắng lợi.
Fen: 3aka3/9/h3C4/p5p1p/2R6/6P2/P3P3P/4C4/3r3r1/R1EAKAE1c

Friday, January 10, 2014

(0) Comments

Xiangqi quiz with 2 Canons & 2 Pawns

Red first for the win in 5 moves. Can you try it within 3 minutes?
Đỏ tiên thắng trong vòng 5 nước. Bạn có 3 phút để giải nhé.
Thế cờ tên là "Huấn hãn phục hung", trích từ Tàn cục sát cục bảo điển
Fen: 3k1ar2/2P1a4/3P5/9/9/9/9/7C1/2p2p3/4K1C2

Friday, January 10, 2014

(0) Comments

GuangDong, Chen LiChun vs. ZheJiang, Chen QingTing

GuangDong, Chen LiChun-Win-ZheJiang, Chen QingTing
TRẦN LỆ THUẦN-Win-TRẦN THANH ĐÌNH
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=013002FE744C69
Event: 2014 National Women's XiangQi League
Round: Round 10
Play date: 2014-01-06

Thursday, January 09, 2014

(0) Comments

Deceptive play with Pawn opening

Deceptive play with Pawn opening. 
At the 6th move, Red trapped Blue by advancing the 7th Pawn 
and Blue was careless by killing Red Pawn and lost the game.
Cạm bẫy khai cuộc với Tiên nhân chỉ lộ đối Tốt để Pháo. 
Ở nước thứ 6, Đỏ đã bẫy Xanh bằng cách tiến Chốt 7, 
Xanh không cẩn thận dùng Xe xơi Tốt và ... cuối cùng thua cuộc.
Fen: rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR

Thursday, January 09, 2014

(0) Comments

SiChuan, LiXiaoCheng vs. ChongQing, Chen Ying

SiChuan, LiXiaoCheng-Lose-ChongQing, Chen Ying
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=046344A27C0629
Event: 2014 ChongQing & SiChuan & GuiZhou XiangQi Invitational Tournament
Round: Round 10
Play date: 2014-01-05

Sunday, January 05, 2014

(0) Comments

XU YinChuan vs. ZHAO GuoRong

XU YinChuan-Lose-ZHAO GuoRong
HỨA NGÂN XUYÊN-Lose-TRIỆU QUỐC VINH
Source: maiquylan.blogspot.com
Event: 5 Ram Cup Xiangqi Championship
Round: 19
Play date: 1/13/1999