Saturday, January 04, 2014

(0) Comments

Hong Zhi vs. Li ShaoGeng

Hong Zhi-Lose-Li ShaoGeng
HỒNG TRÍ-Lose-LÝ THIẾU CANH
Source: maiquylan.blogspot.com
Event: Y Thái Bôi 2010 ở Nội Mông Cổ
Round: 8
Play date: 2010-05-08
0 Responses to "Hong Zhi vs. Li ShaoGeng"

Post a Comment