Friday, February 28, 2014

(0) Comments

Single Horse win double Advisors

Basic #xiangqi checkmate. Single Horse win double Advisors.
You have 5 minutes to get it resolved.
Tàn cuộc cơ bản, Đơn Mã thắng song Sĩ. Bạn có 5 phút để giải nhé. (^_^)
Fen: 3ak4/4a4/9/9/4H4/9/9/9/9/4K4

Tuesday, February 25, 2014

(0) Comments

Chariot opening example

Unknown-Win-Unknown
Event: Thiết hoạt Xa

Tuesday, February 25, 2014

(0) Comments

GuangDong, Han SongLing vs. GuangDong, Zhou JinJun

GuangDong, Han SongLing-Lose-GuangDong, Zhou JinJun
HÀN TÙNG LINH-Lose-CHU CẨM TUẤN
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=047143D1BFECD0
Event: 2014 20th GuangZhou YingChun Cup Xiangqi Team Tournament
Round: Round 2
Play date: 2014-02-22

Tuesday, February 25, 2014

(0) Comments

Airplane fighting puzzle

#Xiangqi fun puzzle. Do you like to play airplane fighting games? 
If yes, this #chinesechess puzzle is for you. Enjoy!
Mems nào thích bắn máy bay với cờ Tướng thì thưởng thức ván cờ này nhé.
Thế cờ có tên "Bảo Vệ Lĩnh Không", tác giả Lý Đức Hưng
Fen: 5a3/4P3r/1HHakchCe/4p3h/5P3/9/9/2pR1cC2/3p1pp1r/2RAK4

Saturday, February 22, 2014

(0) Comments

GuangDong, ShaoTingJie vs. GuangDong, Chen XingLin

GuangDong, ShaoTingJie-Lose-GuangDong, Chen XingLin
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0471438634B50F
Event: 2014 20th GuangZhou YingChun Cup Xiangqi Team Tournament
Round: Round 1
Play date: 2014-02-22

Friday, February 21, 2014

(0) Comments

Deceptive play with 7th & 5h Cannons

#Xiangqi deceptive play. Openings: 7th and 5th Cannons vs Screen Horse Defense.
Cạm bẫy khai cuộc với thế trận Ngũ thất Pháo đối Bình phong Mã

Thursday, February 20, 2014

(0) Comments

Survive in the dead

Basic #xiangqi checkmate. Red first for the win within 4 moves. 
You have 2 minutes to get it resolved. Please try.
Tàn cuộc thực dụng. Đỏ tiên thắng trong vòng 4 nước, bạn có 2 phút để giải. (^_^)
Fen: 4k2C1/5P3/e7e/1C2p3P/8R/2E3E1P/h1P3P2/3p3p1/3pp4/5K3


Tuesday, February 18, 2014

(0) Comments

Zhao Guorong vs. Hu Ronghua

Zhao Guorong-Lose-Hu Ronghua
TRIỆU QUỐC VINH-Lose-HỒ VINH HOA
Event: North-South Match 1990
Play date: 02-09-1990

Tuesday, February 18, 2014

(0) Comments

Deceptive play with openings Same Direction Cannons

#Xiangqi deceptive play with opening Same Direction Cannons.
Cạm bẫy khai cuộc với thế trận thuận Pháo. Trích từ bộ "Tự Xuất Đông Lai Vô Địch Thủ"
Ván cờ này nằm trong nhóm chữ "Thủ" với nước đi Ngũ Mã.
Fen: rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR

Saturday, February 15, 2014

(0) Comments

GuangDong, Liu LiShan vs. GuangDong, Wang Jian

GuangDong, Liu LiShan-Win-GuangDong, Wang Jian
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=882142B25FB649
Event: 2014 ShanDong Life Daily XiangQi Tournament
Round: Round 3
Play date: 2014-02-14

Saturday, February 15, 2014

(0) Comments

Cannon and Pawn end game

#Xiangqi #chinesechess endgame with Cannon and Pawn. Can Red win this game?
Tàn cuộc Pháo Chốt. Đỏ tiên, có thể thắng không nhỉ? Mời bạn thử sức.
Fen: 2rk5/2Ph5/e2c5/9/9/9/2P6/4K4/9/C8

Friday, February 14, 2014

(0) Comments

GuangDong, Li Jin vs. HuBei, Liu ZongZe

GuangDong, Li Jin-Lose-HuBei, Liu ZongZe
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=8821431E606AAD
Event: 2014 7th GuangXi DaDi Cup Xiangqi Open
Round: Round 9
Play date: 2014-02-10

Friday, February 14, 2014

(0) Comments

First Full Moon puzzle

#xiangqi #chinesechess Today is Valentine's day (14/2) and also the First Full Moon 
day (15/1) in lunar calendar. That's why we have a puzzle represents for 15. (^_^)
For more information about First Full Moon, please visit here
http://en.wikipedia.org/wiki/First_Full_Moon_Festival
Hôm nay vừa là ngày Lễ Tình Nhân (14/2) và đồng thời cũng là Tết Nguyên Tiêu 
(rằm tháng giêng âm lịch). 
Do đó, các bạn hãy thưởng thức thêm thế cờ tượng trưng cho số 15 nữa nhé. 
Tìm hiểu thêm Tết Nguyên Tiêu ở trang wiki. 
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%BFt_Nguy%C3%AAn_ti%C3%AAu
Fen: 9/1P1kaHH2/1P1c5/1P1R5/1h1PhP3/1C4R2/1r4p2/1p1K2c2/1r2pp3/9

Thursday, February 13, 2014

(0) Comments

I love you quiz for Valentine day

#chinesechess, #xiangqi Tomorrow is Valentine's Day. 
Have you prepared something for your beloved one yet? 
If not, just try to solve this puzzle with the symbol "I love you". (^_^)
Ngày mai là ngày Lễ Tình Nhân, bạn đã chuẩn bị quà gì cho cô ấy chưa? 
Nếu chưa, thì cố gắng giải thế cờ tượng trưng cho thông điệp "I Love You" này nhé. =))
Fen: CRe2a2R/1c3k2c/1H3a2e/PrP3ph1/9/3h1r3/2P1P1P2/2p1E1p2/3p1p3/4K4

Wednesday, February 12, 2014

(0) Comments

7-man xiangqi puzzle

7-man xiangqi puzzle. Red first. Do you think Red can win or not?
Tam quốc thất tử phổ - "Mưu Đổng tặc Mạnh Đức hiến đao".
Tên thế cờ trích từ truyện Tam quốc chí khi Tào Tháo định âm mưu giết Đổng Trác
nhưng không thành, nên đành giả vờ hiến đao tặng Đổng Trác.
Fen: 4r1e2/1P1kh2P1/1P7/6H2/9/9/9/E8/1p3ppR1/4K4

Wednesday, February 12, 2014

(0) Comments

GuangDong, Cai YouGuang vs. GuangXi, Li LiMing

Sometimes, just lose the game because of silly mistake. (^_^) GuangDong, Cai YouGuang-Win-GuangXi, Li LiMing
THÁI HỰU QUẢNG-Win-LÝ LẬP MINH
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=882143865619AA
Event: 2014 7th GuangXi DaDi Cup Xiangqi Open
Round: Round 2
Play date: 2014-02-08

Friday, February 07, 2014

(0) Comments

GuangDong, Cai YouGuang vs. GuangDong, Xu GuoYi

GuangDong, Cai YouGuang-Lose-GuangDong, Xu GuoYi
THÁI HỮU QUẢNG-Lose-HỨA QUỐC NGHĨA
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=882141684C1FE8
Event: 2014 9th ShanTou XiFeng Cup Xiangqi Tournament
Round: Round 8
Play date: 2014-02-04

Thursday, February 06, 2014

(0) Comments

Two horses compete for spring water

Red first for the win with two Horses. Can you try it? 
Thế cờ "Song Mã Tranh Tuyền", Đỏ đi trước thắng. Mời bạn thử sức. 
Đỏ thắng chỉ sau có .... 48 nước. =))
Fen: H4ae2/1c1Hak3/e8/9/c5p2/9/9/3K5/9/9

Thursday, February 06, 2014

(0) Comments

ZHAO XinXin vs. WAN ChunLin

ZHAO XinXin-Win-WAN ChunLin
TRIỆU HÂM HÂM-Win-VẠN XUÂN LÂM
Event: China National Xiangqi League
Play date: 4/17/2008

Thursday, February 06, 2014

(0) Comments

JIN Bo vs. Cheng Junchao

JIN Bo-Lose-Cheng Junchao
Event: China National Xiangqi League

Tuesday, February 04, 2014

(0) Comments

Horse with 3 Pawns vs. Single Chariot

There're 3 Red Pawns and a Horse remaining but 2 Pawns seem useless because 
they're on the top line of Blue. However, Red can win. Are you able to find out the way 
Red is using?
Đỏ còn 3 Tốt và đơn Mã để chống chọi với quân Xe của Xanh. 2 Tốt Đỏ xem như
đã 'lụt' vì đã lên đến tận cùng của bàn cờ. Tuy nhiên, Đỏ vẫn tận dụng được và dành chiến
thắng. Bạn thử sức nhé. (^_^)
Fen: P3k3P/9/e3P4/9/9/1H7/9/4K4/9/r4A3

Sunday, February 02, 2014

(0) Comments

GuangDong, Chen LiChun vs. GuangDong, Zheng ZhiWei

GuangDong, Chen LiChun-Win-GuangDong, Zheng ZhiWei
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=882141F17C0450
Event: 2014Á÷ShanTou XiFeng Cup Xiangqi Tournament
Round: Round 2
Play date: 2014-02-02

Sunday, February 02, 2014

(0) Comments

GuangDong, Qiu ChuHao vs. GuangDong, Zheng HongBiao

GuangDong, Qiu ChuHao-Lose-GuangDong, Zheng HongBiao
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=882141D8ADF396
Event: 2014Á÷ShanTou XiFeng Cup Xiangqi Tournament
Round: Round 1
Play date: 2014-02-02