Friday, February 14, 2014

(0) Comments

First Full Moon puzzle

#xiangqi #chinesechess Today is Valentine's day (14/2) and also the First Full Moon 
day (15/1) in lunar calendar. That's why we have a puzzle represents for 15. (^_^)
For more information about First Full Moon, please visit here
http://en.wikipedia.org/wiki/First_Full_Moon_Festival
Hôm nay vừa là ngày Lễ Tình Nhân (14/2) và đồng thời cũng là Tết Nguyên Tiêu 
(rằm tháng giêng âm lịch). 
Do đó, các bạn hãy thưởng thức thêm thế cờ tượng trưng cho số 15 nữa nhé. 
Tìm hiểu thêm Tết Nguyên Tiêu ở trang wiki. 
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%BFt_Nguy%C3%AAn_ti%C3%AAu
Fen: 9/1P1kaHH2/1P1c5/1P1R5/1h1PhP3/1C4R2/1r4p2/1p1K2c2/1r2pp3/9

0 Responses to "First Full Moon puzzle"

Post a Comment