Monday, March 31, 2014

(0) Comments

Can win with 2 Pawns?

Basic xiangqi end game. Can 2 Pawns win single Elephant and Advisor? 
Tàn cuộc cơ bản. 2 Tốt thắng đơn Tượng đơn Sĩ không? (^_^)
Fen: 9/3Pak3/9/4P4/2b6/9/9/9/9/4K4

Sunday, March 30, 2014

(0) Comments

NingXia, Liu Ming vs. GuangDong, Zhang XueChao

NingXia, Liu Ming-Lose-GuangDong, Zhang XueChao
LƯU MINH-Lose-TRƯƠNG HỌC TRIỀU
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=00106139B1EB45
Event: 2013 China Individual Xiangqi Championship Group A
Round: Round 7
Play date: 2013-11-12

Saturday, March 29, 2014

(0) Comments

Are you OK?

Are you OK with this OK puzzle? #xiangqi #chinesechess
Thế cờ với chữ OK. Không dễ giải đâu nhé. (^_^)
Fen: 3Hk4/2P2R3/2C2c3/3CH4/9/4p2p1/4h1R2/4pp3/4h1r2/4K2c1

Saturday, March 29, 2014

(0) Comments

Perfect plan

Good #chinesechess puzzle. Red first to win. Can you try it? #xiangqi
Thế cờ hay với Song Pháo + Tốt. Đỏ đi trước thắng, mời bạn thử sức.
Thế cờ có tên Liên Hoàn Kế, tác giả Triệu Điện Trung
Fen: 3a1ae2/9/2rk5/9/2eP5/9/4C4/C8/3K5/9

Friday, March 28, 2014

(0) Comments

Playing tennis

Want to play tennis with #chinesechess. This puzzle is for you. #xiangqi
Giờ bỏ cờ, chuyển sang chơi quần vợt. =))
Fen: 9/1Phc5/e3k4/p1R2P3/C4P3/1c3H3/2ppp1H2/5Kh2/7r1/8r

Saturday, March 22, 2014

(0) Comments

BeiJing, Jiang Chuan vs. JiangSu, Zhu XiaoHu

BeiJing, Jiang Chuan-Win-JiangSu, Zhu XiaoHu
TƯỞNG XUYÊN-Win-CHU HỔ
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=001061030A0BD7
Event: 2013 China Individual Xiangqi Championship Group A
Round: Round 6
Play date: 2013-11-11

Friday, March 21, 2014

(0) Comments

Wonderful teamwork of Cannon, Horse, Pawn, and King

Wonderful #chinesechess puzzle with Cannon, Horse, and Pawn. #xiangqi
Thế cờ hay với sự phối hợp hoàn hảo của Pháo Mã Chốt và Tướng. (^_^)
Fen: 5ae2/4k4/5a3/4P4/6e2/3CH4/9/9/2p1Ap3/3K2h2

Friday, March 21, 2014

(0) Comments

Yang Guanlin vs. Li Yiting

Yang Guanlin-Win-Li Yiting
Event: Chinese National Championships 1956

Thursday, March 20, 2014

(0) Comments

3 circles puzzle

3 circles in a #chinesechess game. 
It's not only for fun but also a puzzle with lots of moves. Can you try it? #xiangqi
Thế cờ 3 vòng tròn. Đỏ đi trước thắng. (^_^)
Fen: 4ka3/3H2P2/3P2P2/4cP3/1He6/C2h2pp1/R2p1C2p/1pR2K2c/6rr1/9

Wednesday, March 19, 2014

(0) Comments

Answer for puzzle Cannon, Horse, and Pawn win 2 Chariots

Answer for the puzzle Cannon, Horse, and Pawn win 2 Chariots.
Lời giải của thế cờ "Kế thu Khương Duy"
Fen: 2e1ra3/3ka4/2Pre4/9/3H5/4C4/9/E4K3/9/9

Monday, March 17, 2014

(0) Comments

BeiJing, Zhang Qiang vs. LiaoNing, Shang Wei

BeiJing, Zhang Qiang-Win-LiaoNing, Shang Wei
TRƯƠNG CƯỜNG-Win-THƯỢNG UY
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0010613FED4A4F
Event: 2013 China Individual Xiangqi Championship Group A
Round: Round 3
Play date: 2013-11-09

Wednesday, March 12, 2014

(0) Comments

GuangDong, Li DeZhi vs. ShangHai, Hang Yong

GuangDong, Li DeZhi-Win-ShangHai, Hang Yong
LÊ ĐỨC CHÍ-Win-HÀN DŨNG
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0510408260846B
Event: 2014 4th ShanHai TongFeng Cup XiangQi Invitational Tournament
Round: Round 9
Play date: 2014-03-08

Sunday, March 09, 2014

(0) Comments

Add, subtract, multiply, and divide

Another mathematics operators after the #xiangqi puzzle be resolved.
Một thế cờ khác xuất hiện 4 toán tử cộng, trừ, nhân, chia sau khi giải xong.
Fen: 9/3k5/1RP4P1/3PPh1C1/3R1Pp1c/3H5/2pH5/1rhK1prc1/2p6/9

Sunday, March 09, 2014

(0) Comments

Cannon and Pawn end game

Cannon and Pawn #xiangqi end game. Red first to win.
Tàn cuộc Pháo Chốt. Đỏ đi trước thắng, mời bạn thử sức. (^_^)
Fen: 9/4k4/5a3/6p2/9/9/4P4/8E/1C7/1h1K5

Saturday, March 08, 2014

(0) Comments

Add (+), substract (-), multiply (*), and divide (÷)

Four mathematics operators such as add (+), substract (-), multiply (*), and divide (÷) 
will appear in this puzzle after you get it resolved.
4 toán tử cộng (+), trừ (-), nhân (*), và chia (÷) sẽ xuất hiện trong thế cờ này sau khi bạn
giải thành công. Thử xem nhé. (^_^)
Fen: 2ek5/2P1aC1P1/5R1P1/3P1h1C1/3R1Pp1c/3H5/2pH5/1rhK1prc1/2p6/9

Saturday, March 08, 2014

(0) Comments

ShanXi, Liang HuiYuan vs. ShanDong, Zhang WeiDong

ShanXi, Liang HuiYuan-Win-ShanDong, Zhang WeiDong
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=051040E8B1CE5A
Event: 2014 4th ShanHai TongFeng Cup XiangQi Invitational Tournament
Round: Round 7
Play date: 2014-03-08

Friday, March 07, 2014

(0) Comments

GuangDong, Cai YouGuang vs. JiangSu, Xu XiangHai

GuangDong, Cai YouGuang-Win-JiangSu, Xu XiangHai
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=05104051478A31
Event: 2014 4th ShanHai TongFeng Cup XiangQi Invitational Tournament
Round: Round 5
Play date: 2014-03-08

Friday, March 07, 2014

(0) Comments

Happy Women's Day 2014!

#Chinesechess puzzle represents for women's day 8-3 (八 and 三) #happywomenday2014 (^_^) 
Thế cờ thể hiện 8-3 ở dạng chữ Hán, 8 = 八 và 3 = 三
Mời các bạn thử sức. 
#xiangqipuzzle #xiangqiendgame #funxiangqipuzzle 
Fen: 3akc3/9/3PhR3/9/2RHpHp2/9/3C1r3/3K1p3/2p3r2/1h5p1

Friday, March 07, 2014

(0) Comments

Cannon vs. Cannon

#Xiangqi cannon versus cannon. You may need basic #chinesechess skill only and good
mathematics skill to solve this puzzle.
Thế cờ tên gọi Pháo đấu Pháo. Thường những thế trận dạng này đòi hỏi ít kỹ năng về cờ
tướng mà chỉ đòi hỏi kỹ năng về toán học về cách tính toán chẵn lẻ trong nước đi.
Fen: 4ka3/3Pa3c/4c4/p5p2/9/9/P5P2/4C4/3pA3C/4KA3

Sunday, March 02, 2014

(0) Comments

Symmetrical puzzle

Symmetrical #chinesechess puzzle. It was not created only for fun.
It's difficult enough for you to get it resolved.
Thế cờ đối xứng, nó không được tạo ra chỉ để nhìn cho đẹp mắt.
Bạn có thể phải mất một số thời gian để giải nó đấy nhé. (^_^)
Fen: 9/4k4/3h1c3/3cPP3/2RPHCp2/3ppH3/3R1h3/4K4/r7r/9