Friday, March 07, 2014

(0) Comments

Cannon vs. Cannon

#Xiangqi cannon versus cannon. You may need basic #chinesechess skill only and good
mathematics skill to solve this puzzle.
Thế cờ tên gọi Pháo đấu Pháo. Thường những thế trận dạng này đòi hỏi ít kỹ năng về cờ
tướng mà chỉ đòi hỏi kỹ năng về toán học về cách tính toán chẵn lẻ trong nước đi.
Fen: 4ka3/3Pa3c/4c4/p5p2/9/9/P5P2/4C4/3pA3C/4KA3

0 Responses to "Cannon vs. Cannon"

Post a Comment