Sunday, March 02, 2014

(0) Comments

Symmetrical puzzle

Symmetrical #chinesechess puzzle. It was not created only for fun.
It's difficult enough for you to get it resolved.
Thế cờ đối xứng, nó không được tạo ra chỉ để nhìn cho đẹp mắt.
Bạn có thể phải mất một số thời gian để giải nó đấy nhé. (^_^)
Fen: 9/4k4/3h1c3/3cPP3/2RPHCp2/3ppH3/3R1h3/4K4/r7r/9

0 Responses to "Symmetrical puzzle"

Post a Comment