Wednesday, April 02, 2014

(0) Comments

Rain puzzle

It's too hot recently. Sometimes, a rain not too long will make it better. (^_^)
Dạo này trời nóng quá, chỉ mong có 1 trận mưa nho nhỏ để làm bầu không khí dịu lại. 
Fen: 9/9/5k1H1/4p1P1p/3P1C1C1/2H1r1r2/9/3AEK3/2hcpp3/1pEAc4

0 Responses to "Rain puzzle"

Post a Comment