Friday, April 25, 2014

(0) Comments

ShangHai, Wan ChunLin vs. JiangSu, Liu ZiJian

ShangHai, Wan ChunLin-Lose-JiangSu, Liu ZiJian
VẠN XUÂN LÂM-Lose-LƯU TỬ KIỆN
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=009204603F5938
Event: 2014 China Xiangqi Team Championship Men
Round: Round 7
Play date: 2014-04-24
0 Responses to "ShangHai, Wan ChunLin vs. JiangSu, Liu ZiJian"

Post a Comment