Sunday, August 31, 2014

(0) Comments

Hello September

Hello the first day of September with a quiz represents for 1-9. Red first to win.
Please try & enjoy. (^_^) #chess #chessfan #funendgame
Notes that there are 91 days separating September and December since 1-9.
Chào tháng 9 với thế cờ tượng trưng cho ngày 1-9. Đỏ tiên thắng.
Ít ai chú ý rằng giữa từ ngày 1-9 đến tháng 12 có 91 ngày ngăn cách. 
Fen: 9/9/2c2kCR1/2P2H1P1/2c2PeP1/2h4C1/2r4r1/2p3h2/2p2K3/9

Friday, August 29, 2014

(0) Comments

LiaoNing, SuFang vs. BeiJing, GaoLai

LiaoNing, SuFang-Win-BeiJing, GaoLai
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=02501691E159ED
Event: 2014 11th WeiKai Realty Cup Non-Master Championship Man
Round: Round 2
Play date: 2014-07-15

Wednesday, August 27, 2014

(0) Comments

GuangDong, Li XuPing vs. BeiJing, Liu Long

GuangDong, Li XuPing-Win-BeiJing, Liu Long
LÝ CHỨC BÌNH-Win-LƯU LONG
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=055023E5A04C71
Event: 2014 6th YangGuangLin Cup XiangQi Open Preliminary Contest
Round: Round 7
Play date: 2014-08-25

Sunday, August 24, 2014

(0) Comments

TAO HanMing vs. ZHAO GuoRong

TAO HanMing-Lose-ZHAO GuoRong
ĐÀO HÁN MINH-Lose-TRIỆU QUỐC VINH
Event: Jia Zhou Cup GM Champion
Round: 0
Play date: 9/3/2006

Friday, August 22, 2014

(0) Comments

Nhượng cửu tử - Thế cờ chấp 9 quân

Good #endgame during weekends. Red first to win. Can you try? #chess #chessfan
Thế cờ hay giải trí cuối tuần. Đỏ tiên thắng. Mời bạn thử sức.
Fen: rheakaehr/9/1c1P1P1c1/p1p1p1p1p/9/9/9/3A1A3/2C3C2/4K4

Thursday, August 21, 2014

(0) Comments

ZHENG YiHong vs. Lv Qin

ZHENG YiHong-Win-Lv Qin
Event: China National Xiangqi League
Round: 0
Play date: 9/9/2009

Wednesday, August 20, 2014

(0) Comments

ZHENG YiTing vs. YANG Lin

ZHENG YiTing-Lose-YANG Lin
Event: "Movesky Cup" Xiangqi Championships
Play date: 6/17/2001

Thursday, August 14, 2014

(0) Comments

GuangDong, Zhang XueChao vs. HeBei, Miao LiMing

GuangDong, Zhang XueChao-Win-HeBei, Miao LiMing
TRƯƠNG HỌC TRIỀU-Win-MIÊU LỢI MINH
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0020151FAEF0E3
Event: 2014 China National Xiangqi League
Round: Round 16
Play date: 2014-08-14
A nice game, both sides compete each other for each move in the middle. Ván cờ hay, cả hai đối thủ giằng co nhau ở trung cuộc rất hấp dẫn.

Wednesday, August 13, 2014

(0) Comments

NeiMengGu, Wei Qiang vs. FuJian, Chen HongSheng

NeiMengGu, Wei Qiang-Win-FuJian, Chen HongSheng
UÝ CƯỜNGCƯỠNG-Win-TRẦN HOẰNG THÀNHTHỊNH
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0020151CCC1520
Event: 2014 China National Xiangqi League
Round: Round 14
Play date: 2014-08-12

Tuesday, August 12, 2014

(0) Comments

TianJin, Zhao JinCheng vs. HeiLongJiang, Zhang XiaoPing

TianJin, Zhao JinCheng-Win-HeiLongJiang, Zhang XiaoPing
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=002015E9E28C03
Event: 2014 China National Xiangqi League
Round: Round 12
Play date: 2014-08-10

Sunday, August 10, 2014

(0) Comments

HuBei, Li ZhiPing vs. HeiLongJiang, Zhao GuoRong

HuBei, Li ZhiPing-Lose-HeiLongJiang, Zhao GuoRong
LÍ TRÍ BÌNH-Lose-TRIỆU QUỐC VINH
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0020159DD6F43A
Event: 2014 China National Xiangqi League
Round: Round 12
Play date: 2014-08-10

Saturday, August 09, 2014

(0) Comments

KE YongQing vs. XU YinChuan

KE YongQing-Lose-XU YinChuan
Event: BGN World Xiangqi Challenge
Play date: 4/19/2001

Saturday, August 09, 2014

(0) Comments

End game in real match

ZheJiang, GuiYu vs. HeiLongJiang, Wang LinNa in the event 2014 National Xiangqi Women's League Preliminary
Date 2013-10-30
Fen: 2eak4/3ca4/4e4/1H6p/9/3R1h2P/2P2r3/H3E4/4A4/2E1KAC1c

Friday, August 08, 2014

(0) Comments

Middle game in real match

SuiPing, KangYanQun vs. HeBei, Hou WenBo in the event 2013 HeNan PingDingShan City HaiEr Cup Xiangqi Open
Date 2013-10-03
Fen: 2eakr3/4a4/4e1h2/2H3p1p/4C4/4rcP2/1cp5P/4C2R1/5R3/2EAKAE2

Wednesday, August 06, 2014

(0) Comments

Kích phá trung tâm

Useful checkmate. Red first for the win. You have five minutes to get it resolved.
Sát cuộc thực dụng. Đỏ tiên thắng. Bạn có 5 phút để giải? (^_^)
Fen: c2ak4/3Pa4/9/4p4/9/1H7/9/2h6/3pA4/1c2KACR1

Wednesday, August 06, 2014

(0) Comments

Chariot with 2 Pawns vs Chariot

Useful end game. Can Blue win? Please try. #chess #chessfan
Tàn cuộc thực dụng. Theo bạn, Xanh thắng được không? (^_^)
Fen: 3ak4/4a4/8b/9/6b2/3R5/r8/4B4/2ppA4/3AK1B2

Monday, August 04, 2014

(0) Comments

LiaoNing, Pan ZhenBo vs. HuBei, Wang Yang in the event 2014 China National Xiangqi League, date 2014-07-30

Middle game in real match between Pan ZhenBo vs. Wang Yang on 2014-07-30.
Look at this fen, you can see that both sides seem balanced,
but Blue with his good end game skill finally won the game. Let's enjoy!
Trung cuộc thực chiến. Xanh với các nước đi tàn cuộc sắc bén đã dồn Đỏ phải đầu hàng.
Hãy thưởng thức.
Fen: 2eaka3/9/1c2e2h1/6p1C/2p6/3H2P2/2h1P3P/1H7/9/2EAKAE2


Saturday, August 02, 2014

(0) Comments

Mã Pháo Cao Chốt thắng Xe

Red first to win. Good end game to practice your skill.
Fen: 9/7P1/3k1H3/9/1r7/9/9/E8/9/C3K4

Friday, August 01, 2014

(0) Comments

FuJian, ChenLiJian vs. SiChuan, YangHao

FuJian, ChenLiJian-Lose-SiChuan, YangHao
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0463806ADC7F85
Event: 2014 SiChuan WanMuPuTaoYuan Cup Xiangqi Open
Round: Round 5
Play date: 2014-07-25