Friday, September 26, 2014

(0) Comments

GuangDong, Chen XingLin vs. ZheJiang, TangSiNan

GuangDong, Chen XingLin-Win-ZheJiang, TangSiNan
TRẦN HẠNH LÂM-Win-ĐƯỜNG TƯ NAM
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=05502547C4D931
Event: 2014 6th Yang GuangLin Cup XiangQi Open Professional Women's Division
Round: Round 9
Play date: 2014-09-26

Sunday, September 21, 2014

(0) Comments

SiChuan, ZhaoPanWei vs. PengPingAn

SiChuan, ZhaoPanWei-Win-PengPingAn
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=04639111FD8900
Event: 2014 7th SiChuan YinHe Cup Xiangqi QiWang Tournament
Round: Round 1
Play date: 2014-09-18

Friday, September 19, 2014

(0) Comments

Middle game in real match

GuangDong, MaWangBing vs. HeNan, Yao HongXin in the event 2014 QingYuan City,GuangDong TianJing Cup Xiangqi League, date 2014-09-19
Fen: 1R1ak1e2/4a4/4e1h2/2H5p/2P1p1p2/1p2c4/1r4c1P/C3E3C/4A4/3K1AE2


Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=046401366ED9C8

Thursday, September 18, 2014

(0) Comments

ShanXi, HeJiaLe vs. JiangXi, WangEnYu

ShanXi, HeJiaLe-Win-JiangXi, WangEnYu
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=046412B490EF8A
Event: 2014 JiangXi XiangQi Tournament Men
Round: Round 7
Play date: 2014-09-14

Saturday, September 13, 2014

(0) Comments

XIAO GeLian vs. XIE Jing

XIAO GeLian-Lose-XIE Jing
TIÊUTIẾU CÁCH LIÊN-Lose-TẠ TĨNHTỊNH
Event: Pan An Wei Ye Cup National Xiangqi Masters Champion
Play date: 8/2/2003

Saturday, September 06, 2014

(0) Comments

買ってやった

彼は彼女にチョコレートを買ってやった
He bought her some chocolates.
Anh ấy mua cho cô ấy một số sô cô la.
かれ は かのじょ に ちょこれーと を かってやった。
Kare ha kanojo ni chokore-to wo katteyatta.

Wednesday, September 03, 2014

(0) Comments

Hu Ronghua vs. Fu Guangming

Hu Ronghua-Win-Fu Guangming
HỒ VINH HOA-Win-PHÓ QUANG MINH
Event: Chinese National Team Championship 1985
Play date: 04-09-1985

Monday, September 01, 2014

(0) Comments

Tàn cuộc thực dụng với Xe Pháo Mã

Fen: 2ba1k3/3Ra4/2N1b4/2R6/2C6/5r3/9/4rA3/5K3/9

Monday, September 01, 2014

(0) Comments

Who will win?

Who will get the target first but Red has advantages in their first move? 
Ai sẽ đạt được thắng lợi với thế cờ này, nhưng Đỏ có lợi thế đi trước. Mời bạn thử sức.
Fen: 2e2ke2/4P4/3P5/9/9/5Cc1C/5c3/9/4p2p1/5K3

Monday, September 01, 2014

(0) Comments

A brilliant Advisor

If you were Blue, could you make this game Draw? Red go first.
Grand Master Li Lai Qun made it with a brilliant move. Please enjoy.
Nếu bạn cầm quân Xanh, bạn có thể cầm hòa ván này như Lý Lai Quần không? 
Lý Lai Quần đã đi một nước cờ khá hay và nhờ đó đã cầm hòa được ván này. 
Nếu nước đi đó Xanh không đi như vậy, bạn nghĩ xem Xanh có thể cầm hòa được không?
Fen: 4kae2/4a4/4e4/p3h4/1R7/P8/9/4E4/4A4/2E1KA3