Saturday, November 29, 2014

(0) Comments

Double Chariot & Single Pawn

Red first to win in 6 moves. You have 2 minutes to try.  #chess #chessfan #endgame
Đỏ tiên thắng trong vòng 6 nước. Bạn có 2 phút để thử sức. (^_^)
Fen: 3k1a3/1R2h4/2R1e4/9/3P5/9/9/9/r3rh3/3K5

Saturday, November 29, 2014

(0) Comments

GuangDong, Xu GuoYi vs. ZhangFengMing

GuangDong, Xu GuoYi-Win-ZhangFengMing
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0590429D2F4BF2
Event: 2011 GuangDong Province Xiangqi Championships Men
Round: Round 7
Play date: 2011-07-28

Saturday, November 15, 2014

(0) Comments

Quick endgame

Quick #xiangqi checkmate. Blue win in 3 moves. You have 1 minute to get it resolved. 
Sát cuộc cơ bản. Xanh thắng trong vòng '3 nốt nhạc'. Bạn có 1 phút xử lý thôi nhé. (^_^)
Fen: 5k3/4P1R2/1r5c1/9/9/9/9/4BC2C/3rA4/5KB2