Tuesday, February 24, 2015

(0) Comments

ShangHai, Wan ChunLin vs. FuJian, Chen HongSheng

ShangHai, Wan ChunLin-Lose-FuJian, Chen HongSheng
VẠN XUÂN LÂM-Lose-TRẦN HOẰNG THỊNH
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0464839590B0EF
Event: 2015 5th FuJian ZhangTuRui Cup XiangQi Open Trail
Round: Round 6
Play date: 2015-02-23

Saturday, February 21, 2015

(0) Comments

Saturday, February 21, 2015

(0) Comments

Pháo Chốt thắng 3 Chốt

Mùng 3, Pháo ra bắt Chốt. 
Mời các bạn thử sức.  #chess #chessfan
Fen: 4k4/9/9/9/9/p5B2/4P4/1p2K3B/5p3/4C4