Saturday, February 21, 2015

(0) Comments

Pháo Chốt thắng 3 Chốt

Mùng 3, Pháo ra bắt Chốt. 
Mời các bạn thử sức.  #chess #chessfan
Fen: 4k4/9/9/9/9/p5B2/4P4/1p2K3B/5p3/4C4

0 Responses to "Pháo Chốt thắng 3 Chốt"

Post a Comment