Thursday, December 31, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Happy New Year 2016! #happynewyear2016 #chessfan Fen: Pe2a3/H1R1a1r2/2H1k1P2/1P2C1C2/rhe2P1Rp/3c2E2/3p2Pc1/3A2p1E/3K2p1p/3A3h1 Answer: http://bit.ly/1ms2q9S

Thursday, December 31, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Wishing you a very Happy New Year 2016 from #chessfan! (^_^)

Wednesday, December 30, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Cờ thế hay Fen: 2b1k4/3Pa4/c3R4/r3p4/cR1N3n1/6r2/9/B8/4A1p2/3A1K3 Answer: http://bit.ly/22yxXYE

Tuesday, December 29, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Useful #xiangqi #endgame. Red to win. Enjoy! #chinesechess #chess #chessfan Tàn cuộc thực dụng với Xe Mã Tốt. Đỏ tiên thắng. Mời bạn thử sức. (^_^) Trích từ: Tàn cuộc Xa Mã Chốt Fen: 3ak4/c3a4/9/4P2N1/6R2/9/9/4B4/4K4/2BA1r3 Answer: http://bit.ly/1LqlAYq

Monday, December 28, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HeNan, WangXingYe vs. GuangDong, HeWeiYuan (2015-12-23) Event: 2015 HaiKou City,HaiNan Xiangqi Open, Round: Round 11 Date: 2015-12-23 Result: Red Win Ván cờ hay! Giải đấu: 2015 HaiKou City,HaiNan Xiangqi Open, Vòng: Round 11 Ngày: 2015-12-23 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1JbVRmk

Friday, December 25, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Cờ thế hay Fen: 3a1kC2/4a4/8R/p3p1p2/5r2p/2B2n2P/P8/9/4A4/4KAB2 Answer: http://bit.ly/1J8P8JK

Thursday, December 24, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Useful #xiangqi #checkmate. Red to win in 5 moves. Can you try it in 1 minute? Sát cuộc thực dụng. Đỏ tiên thắng trong 5 nước. Bạn có thể giải quyết trong 1 phút? (^_^) #chess #chessfan Trích từ: Tàn cuộc Xe Pháo Chốt Fen: 3a5/3Pak3/4b4/9/7C1/7R1/9/9/4p1r2/1p1K5 Answer: http://bit.ly/1LMhoke

Wednesday, December 23, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Xe Tốt Fen: 3k5/4aPN2/2Rab4/9/2b6/6pr1/9/5K3/4A4/5A3 Answer: http://bit.ly/1PkwYUV

Wednesday, December 23, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Mã Chốt Fen: 4ka3/4aP3/9/9/9/9/2N6/9/4p4/2BK5 Answer: http://bit.ly/1YBd9uX

Tuesday, December 22, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

JiangSu, SunYiYang vs. GuangDong, ChenHaiTao (2015-12-21) Event: 2015 HaiKou City,HaiNan Xiangqi Open, Round: Round 1 Date: 2015-12-21 Result: Red Win TÔN DẬT DƯƠNG vs. TRẦN HẢI ĐÀO Giải đấu: 2015 HaiKou City,HaiNan Xiangqi Open, Vòng: Round 1 Ngày: 2015-12-21 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1Pi9fVl

Monday, December 21, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc sát chiêu Fen: 9/4k4/3r5/3N2P2/5N3/9/9/4B4/9/4K1B2 Answer: http://bit.ly/1TcrEDS

Sunday, December 20, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HuNan, ZengQi vs. GuangXi, LiCaiJun (2015-12-15) Event: 2015 GuangXi LingYunBaiHao Tea Cup Xiangqi Open Trial, Round: Round 2 Date: 2015-12-15 Result: Red Win Ván cờ hay! Giải đấu: 2015 GuangXi LingYunBaiHao Tea Cup Xiangqi Open Trial, Vòng: Round 2 Ngày: 2015-12-15 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1Pj6kxx

Thursday, December 17, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc cơ bản Fen: 3a2b2/4k4/4b4/9/6r2/6p2/4R4/9/4A4/4K4 Answer: http://bit.ly/1PaDxLx

Wednesday, December 16, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Cẩm bí báo lược Fen: 2c1k1C2/2r3R2/9/9/4H4/3p1R3/4r4/3K1C3/9/3h1h3 Answer: http://bit.ly/1IU3ldA

Tuesday, December 15, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

JiangXi, ZhouPingRong vs. ZheJiang, Lu HongWei (2015-12-15) Event: 2015 GuangXi LingYunBaiHao Tea Cup Xiangqi Open, Round: Round 2 Date: 2015-12-15 Result: Red Win CHU BÌNH VINH vs. LỤC HOÀNH VĨ Giải đấu: 2015 GuangXi LingYunBaiHao Tea Cup Xiangqi Open, Vòng: Round 2 Ngày: 2015-12-15 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1QJJG19

Monday, December 14, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

A quick game! Enjoy! SiChuan, vs. DianLiTiXie, WangQiang (2012-07-14) Event: 2012 2nd ChongQing ShaWai Cup Xiangqi Tournament Adult Group, Round: Round 7 Date: 2012-07-14 Result: Red Win Answer: http://bit.ly/1Z9f781

Monday, December 14, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Trung cuộc đại toàn Fen: 2e1ka3/5R3/2h1e4/p3p4/6r2/6R1C/1cH1h3P/4E2C1/2r1A4/c3KAE2 Answer: http://bit.ly/1Y7caYv

Sunday, December 13, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Cờ thế hay Fen: 4k1b2/3PaP3/2N1ba3/9/6c2/9/9/4BCn2/4AK3/3A5 Answer: http://bit.ly/1Y79A4P

Saturday, December 12, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

BeiJing, Wang TianYi vs. SiChuan, Zheng WeiTong (2015-12-05) Event: 2015 4th BiGuiYuan Cup XiangQi Champion Invitational Final, Round: Round 1 Date: 2015-12-05 Result: Red Win VƯƠNG THIÊN NHẤT vs. TRỊNH DUY ĐỒNG Giải đấu: 2015 4th BiGuiYuan Cup XiangQi Champion Invitational Final, Vòng: Round 1 Ngày: 2015-12-05 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1NVhHpY

Saturday, December 12, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

BeiJing, Wang TianYi vs. ZheJiang, Zhao XinXin (2015-12-06) Event: 2015 4th BiGuiYuan Cup XiangQi Champion Invitational Final, Round: Round 2 Date: 2015-12-06 Result: Red Win VƯƠNG THIÊN NHẤT vs. TRIỆU HÂM HÂM Giải đấu: 2015 4th BiGuiYuan Cup XiangQi Champion Invitational Final, Vòng: Round 2 Ngày: 2015-12-06 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1NVgZJr

Friday, December 11, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

A nice #xiangqi #endgame. Can Red win? Enjoy! #chinesechess #chess #chessfan Thế cờ hay. Đỏ thắng được không nhỉ? Mời bạn thử sức. Trích từ: Thế cờ dùng 2 quân chiến thắng A nice #xiangqi #endgame. Can Red win? Enjoy! #chinesechess #chess #chessfan Thế cờ hay. Đỏ thắng được không nhỉ? Mời bạn thử sức. Trích từ: Thế cờ dùng 2 quân chiến thắng Fen: 2echa3/4h4/2Hk1ac2/2p3p2/9/2H6/9/5p3/4p4/5K3 Answer: http://bit.ly/1Ng7qHE

Friday, December 11, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Thích Tình Nhã Thú Tàn Cục Fen: 3cka3/4a4/9/p8/2p6/7R1/9/9/9/4K4 Answer: http://bit.ly/1Ng32by

Thursday, December 10, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Xe Tốt Fen: 5abr1/3k5/4ba3/2P6/9/R8/9/9/9/2B1K1B2 Answer: http://bit.ly/1Y4ZcVD

Wednesday, December 09, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

TAO HanMing vs. WU Kui Lin Event: Wu vs Tao 10 games match, Round: Result: Blue Win #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1REDkkq

Tuesday, December 08, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Uyên thâm hải khoát Fen: 3a1ke2/4a1P2/4e4/5H3/P8/9/9/E2pE3C/r2pA4/c3KA3 Answer: http://bit.ly/18Wynfl

Monday, December 07, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Dân gian tàn kỳ yết bí Fen: 2e1k4/4a4/4ea3/P8/9/4p1PRC/9/3pE4/4r4/3K1R3 Answer: http://bit.ly/1LYFyno

Sunday, December 06, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

English: opening puzzle. Do you know the name of this opening? Trắc nghiệm thế trận. Bạn có biết thế trận này tên là gì không? Tiếng Anh và tiếng Hoa càng tốt? (^_^) #xiangqi #xiangqipuzzle #chinesechess #xiangqiopenings #openings Answer: http://bit.ly/18m3CDH

Saturday, December 05, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

LI LaiQun vs. XU TianHong (10/28/1989) Event: Chinese National Champion, Round: #xiangqi #chinesechess #fullgame Date: 10/28/1989 Result: Blue Win LÍLÝ LAI QUẦN vs. TỪ THIÊN HỒNG Giải đấu: Chinese National Champion, Vòng: Ngày: 10/28/1989 Kết quả: Xanh Thắng Answer: http://bit.ly/21G8NH8