Thursday, December 17, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc cơ bản Fen: 3a2b2/4k4/4b4/9/6r2/6p2/4R4/9/4A4/4K4 Answer: http://bit.ly/1PaDxLx
0 Responses to "A Xiangqi game a day"

Post a Comment