Tuesday, December 22, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

JiangSu, SunYiYang vs. GuangDong, ChenHaiTao (2015-12-21) Event: 2015 HaiKou City,HaiNan Xiangqi Open, Round: Round 1 Date: 2015-12-21 Result: Red Win TÔN DẬT DƯƠNG vs. TRẦN HẢI ĐÀO Giải đấu: 2015 HaiKou City,HaiNan Xiangqi Open, Vòng: Round 1 Ngày: 2015-12-21 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1Pi9fVl
0 Responses to "A Xiangqi game a day"

Post a Comment