Wednesday, December 23, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Mã Chốt Fen: 4ka3/4aP3/9/9/9/9/2N6/9/4p4/2BK5 Answer: http://bit.ly/1YBd9uX
0 Responses to "A Xiangqi game a day"

Post a Comment