Friday, December 11, 2015

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

A nice #xiangqi #endgame. Can Red win? Enjoy! #chinesechess #chess #chessfan Thế cờ hay. Đỏ thắng được không nhỉ? Mời bạn thử sức. Trích từ: Thế cờ dùng 2 quân chiến thắng A nice #xiangqi #endgame. Can Red win? Enjoy! #chinesechess #chess #chessfan Thế cờ hay. Đỏ thắng được không nhỉ? Mời bạn thử sức. Trích từ: Thế cờ dùng 2 quân chiến thắng Fen: 2echa3/4h4/2Hk1ac2/2p3p2/9/2H6/9/5p3/4p4/5K3 Answer: http://bit.ly/1Ng7qHE
0 Responses to "A Xiangqi game a day"

Post a Comment