Thursday, November 03, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Trung cuộc đại toàn Fen: 2eak1e2/1C2a4/H1h5h/p3p3p/5rp2/P1PR2c2/8P/4C4/3KA4/1RE3r2 Answer: http://bit.ly/HngvR8

Wednesday, November 02, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Xe Tốt Fen: R8/5P3/1r2k4/9/9/9/9/9/5K2p/4c4 Answer: http://bit.ly/2fEEVvo

Wednesday, November 02, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

BeiJing, Zhang Qiang vs. ZheJiang, RuYiChun (2016-10-31) Event: 2016 China Individual Xiangqi Championships Men Class B, Round: Round 1 Date: 2016-10-31 Result: Red Win TRƯƠNG CƯỜNG vs. NHƯ NHẤT THUẦN Giải đấu: 2016 China Individual Xiangqi Championships Men Class B, Vòng: Round 1 Ngày: 2016-10-31 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2frpqrg

Tuesday, November 01, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

ZheJiang, Yu YouHua vs. ShanXi, Liang HuiYuan (2016-10-31) Event: 2016 China Individual Xiangqi Championships Men Class B, Round: Round 1 Date: 2016-10-31 Result: Red Win VU ẤU HOA vs. LƯƠNG HUY VIỄN Giải đấu: 2016 China Individual Xiangqi Championships Men Class B, Vòng: Round 1 Ngày: 2016-10-31 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2frq1ZW

Tuesday, November 01, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Trung cuộc đại toàn. Đỏ tận dụng sơ hở cánh trái của Xanh, khoét sâu vào đó và giành chiến thắng. Useful middle game. Red first to win by utilizing the weak side of Blue. Enjoy! #xiangqi #chinesechess #chessfan Trích từ: Trung cuộc đại toàn Fen: 2haka3/9/ecr1e1R2/8p/9/4p1H2/P1pr2P1P/2H1C4/9/1REAKAE2 Answer: http://ift.tt/2dUYNda

Monday, October 31, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Trung cuộc đại toàn. Đỏ tận dụng sơ hở cánh trái của Xanh, khoét sâu vào đó và giành chiến thắng. Useful middle game. Red first to win by utilizing the weak side of Blue. Enjoy! #xiangqi #chinesechess #chessfan Trích từ: Trung cuộc đại toàn Fen: 2haka3/9/ecr1e1R2/8p/9/4p1H2/P1pr2P1P/2H1C4/9/1REAKAE2 Answer: http://ift.tt/2dUYNda

Sunday, October 30, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HuBei, Hong Zhi vs. LiaoNing, Zhong ShaoHong (2016-10-29) Event: 2016 China National XiangQi League, Round: Round 22 Date: 2016-10-29 Result: Red Win HỒNG TRÍ vs. CHUNG THIẾU HỒNG Giải đấu: 2016 China National XiangQi League, Vòng: Round 22 Ngày: 2016-10-29 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/2eIQQqQ

Saturday, October 22, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Kiến thức lái xe B2 http://ift.tt/2egIc2y Traffic rules in Vietnam. Learn to know? (^_^) Hãy chọn đáp án đúng. A. Đáp án 1 B. Đáp án 2 C. Đáp án 3 D. Đáp án 4 #hoclaixeB2 #hoclaixe #vietnamese

Saturday, October 22, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Mã Chốt Fen: 4k4/3Pa4/5a3/9/5N3/9/9/6p2/5K3/9 Answer: http://ift.tt/2dw3ycO

Saturday, October 22, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Pháo Chốt Fen: 3k2e2/4a4/4ea3/4P4/9/2E3E2/4C4/9/4A4/4K4 Answer: http://ift.tt/2f10mGx

Friday, October 21, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Pháo Chốt Fen: 3k2e2/4a4/4ea3/4P4/9/2E3E2/4C4/9/4A4/4K4 Answer: http://ift.tt/2f10mGx

Friday, October 21, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Lạn Kha Thần Cơ Fen: 4ca3/3kaP3/4e4/2p1p4/2P1h4/1C1C5/2H6/9/4p1p2/5K3 Answer: http://ift.tt/2epFGJi

Thursday, October 20, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc thực dụng Fen: 3aka3/1R7/4e4/4H4/9/5R3/2r6/4E4/3r5/3AK4 Answer: http://bit.ly/2eKjwkB

Wednesday, October 19, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

JiangSu, PengGang vs. ZheJiang, HongJun (2016-10-18) Event: 2016 QiWangChuangQi Cup Entrepreneur XiangQi Team Tournament, Round: Round 4 Date: 2016-10-18 Result: Red Win Giải đấu: 2016 QiWangChuangQi Cup Entrepreneur XiangQi Team Tournament, Vòng: Round 4 Ngày: 2016-10-18 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2eG4In1

Wednesday, October 19, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HeiLongJiang, GuoFengDa vs. NingXia, Liu Ming (2016-10-15) Event: 2016 China National XiangQi League, Round: Round 21 Date: 2016-10-15 Result: Red Win QUÁCH PHƯỢNG ĐẠT vs. LƯU MINH Giải đấu: 2016 China National XiangQi League, Vòng: Round 21 Ngày: 2016-10-15 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2eG5sJ1

Tuesday, October 18, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Kiến thức lái xe B2 http://bit.ly/2cByKF2 Traffic rules in Vietnam. Learn to know? (^_^) Hãy chọn đáp án đúng. A. Đáp án 1 B. Đáp án 2 C. Đáp án 3 D. Đáp án 4 #hoclaixeB2 #hoclaixe #vietnamese

Tuesday, October 18, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

ZheJiang, Zhang Hui vs. GuangDong, Zhang JunJie (2016-10-18) Event: 2016 QiWangChuangQi Cup Entrepreneur XiangQi Team Tournament, Round: Round 2 Date: 2016-10-18 Result: Blue Win TRƯƠNG HUY vs. TRƯƠNG TUẤN KIỆT Giải đấu: 2016 QiWangChuangQi Cup Entrepreneur XiangQi Team Tournament, Vòng: Round 2 Ngày: 2016-10-18 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2eBuoS3

Monday, October 17, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

That's a very big mistake. (^_^) SiChuan, Wu JunQiang vs. HuBei, Liu DaHua (2016-10-15) Event: 2016 China National XiangQi League, Round: Round 21 Date: 2016-10-15 Result: Red Win VŨ TUẤN CƯỜNG vs. LIỄU ĐẠI HOA Giải đấu: 2016 China National XiangQi League, Vòng: Round 21 Ngày: 2016-10-15 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2e9T1T5

Sunday, October 16, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Hồ Nhai Tập Fen: 2hk2e2/4P4/8R/8R/9/9/7CC/4E4/3r1p3/4K4 Answer: http://bit.ly/2ev2Uxo

Saturday, October 15, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

A wonderful #xiangqi #endgame. Please enjoy the way Red moves his men to attack Blue as well as the ways Blue defence effectively until he was killed. #chess #chessfan Ván cờ tàn cuộc hay. Cả cách Đỏ tấn công và cách Xanh phòng thủ. Mời bạn thưởng thức. (^_^) Trích từ: Cờ thế hay Fen: 7PP/P5N2/3P1k2b/9/6r2/9/9/4K4/6C2/9 Answer: http://bit.ly/1vBp56Q

Friday, October 14, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Uyên thâm hải khoát Fen: 3k2e2/2P2P3/4e4/8R/8R/8C/1c2p4/E8/1r1r1p3/2E1K4 Answer: http://bit.ly/15daC1L

Friday, October 14, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

ZheJiang, Huang ZhuFeng vs. ZheJiang, Cheng JiJun (2016-10-12) Event: 2016 3rd JiangSu GaoGang Cup XiangQi Master Tournament Men, Round: Round 4 Date: 2016-10-12 Result: Red Win HUỲNH TRÚC PHONG vs. TRÌNH CÁT TUẤN Giải đấu: 2016 3rd JiangSu GaoGang Cup XiangQi Master Tournament Men, Vòng: Round 4 Ngày: 2016-10-12 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2dp92Vk

Thursday, October 13, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Fen: 3ak1eR1/4aP2r/9/2p3pC1/5Pc2/1RE6/7p1/9/5r3/4K4 Answer: http://bit.ly/2dfao1q

Thursday, October 13, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HuNan, JiangHaiTao vs. HeNan, WangXingYe (2016-10-12) Event: 2016 3rd JiangSu GaoGang Cup XiangQi Master Tournament Men, Round: Round 4 Date: 2016-10-12 Result: Red Win KHƯƠNG HẢI ĐÀO vs. VƯƠNG HƯNG NGHIỆP Giải đấu: 2016 3rd JiangSu GaoGang Cup XiangQi Master Tournament Men, Vòng: Round 4 Ngày: 2016-10-12 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2dn15A3

Wednesday, October 12, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HeBei, Miao LiMing vs. ZheJiang, Cheng JiJun (2016-10-11) Event: 2016 3rd JiangSu GaoGang Cup XiangQi Master Tournament Men, Round: Round 1 Date: 2016-10-11 Result: Blue Win MIÊU LỢI MINH vs. TRÌNH CÁT TUẤN Giải đấu: 2016 3rd JiangSu GaoGang Cup XiangQi Master Tournament Men, Vòng: Round 1 Ngày: 2016-10-11 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2dcu46d

Tuesday, October 11, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Cờ thế hay Fen: 8P/9/3k1N3/9/9/2B6/2P6/4B3C/8r/4K3p Answer: http://bit.ly/2dbpWDh

Tuesday, October 11, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

ShangHai, Zhao Wei vs. HuNan, JiangHaiTao (2016-10-11) Event: 2016 3rd JiangSu GaoGang Cup XiangQi Master Tournament Men, Round: Round 1 Date: 2016-10-11 Result: Red Win TRIỆU VĨ vs. KHƯƠNG HẢI ĐÀO Giải đấu: 2016 3rd JiangSu GaoGang Cup XiangQi Master Tournament Men, Vòng: Round 1 Ngày: 2016-10-11 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2djjEF2

Tuesday, October 11, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc cơ bản Fen: 3ck4/8c/9/9/9/2R6/9/9/9/3K5 Answer: http://bit.ly/2d9OSva

Monday, October 10, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

GuangDong, Yuan HuZe vs. LiaoNing, Zhang ZeHai (2016-10-06) Event: 2016 National Amateur XiangQi QiWang Tournament(GuangDong Final) Open group, Round: Round 7 Date: 2016-10-06 Result: Blue Win VIÊN HỒ TRẠCH vs. TRƯƠNG TRẠCH HẢI Giải đấu: 2016 National Amateur XiangQi QiWang Tournament(GuangDong Final) Open group, Vòng: Round 7 Ngày: 2016-10-06 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2d7dB30

Sunday, October 09, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

JiangXi, WangYu vs. GuangDong, Liu LiShan (2016-10-06) Event: 2016 National Amateur XiangQi QiWang Tournament(GuangDong Final) Open group, Round: Round 6 Date: 2016-10-06 Result: Blue Win VƯƠNG GIÁC vs. LƯU LẬP SƠN Giải đấu: 2016 National Amateur XiangQi QiWang Tournament(GuangDong Final) Open group, Vòng: Round 6 Ngày: 2016-10-06 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2d47v3r

Friday, October 07, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

GuangDong, Li DeZhi vs. GuangDong, MoShangBin (2016-10-06) Event: 2016 National Amateur XiangQi QiWang Tournament(GuangDong Final) Open group, Round: Round 7 Date: 2016-10-06 Result: Red Win Giải đấu: 2016 National Amateur XiangQi QiWang Tournament(GuangDong Final) Open group, Vòng: Round 7 Ngày: 2016-10-06 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2d9TtRi

Friday, October 07, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Pháo Chốt Fen: 4k4/9/9/9/9/p5B2/4P4/1p2K3B/5p3/4C4 Answer: http://bit.ly/1EweaM5

Friday, October 07, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

GuangDong, Huang Wenjun vs. GuangDong, ZhengHuaZhu (2016-10-06) Event: 2016 National Amateur XiangQi QiWang Tournament(GuangDong Final) Open group, Round: Round 5 Date: 2016-10-06 Result: Red Win HUỲNH VĂN TUẤN vs. TRỊNH HOA CHÂU Giải đấu: 2016 National Amateur XiangQi QiWang Tournament(GuangDong Final) Open group, Vòng: Round 5 Ngày: 2016-10-06 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2cZ1CEF

Thursday, October 06, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

LiaoNing, Zhang ZeHai vs. GuangDong, Huang Wenjun (2016-10-06) Event: 2016 National Amateur XiangQi QiWang Tournament(GuangDong Final) Open group, Round: Round 6 Date: 2016-10-06 Result: Red Win TRƯƠNG TRẠCH HẢI vs. HOÀNG VĂN TUẤN Giải đấu: 2016 National Amateur XiangQi QiWang Tournament(GuangDong Final) Open group, Vòng: Round 6 Ngày: 2016-10-06 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2cWlgkG

Wednesday, October 05, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HeBei, Du Chao vs. TaiBei, XuMingLong (2015-11-23) Event: 2015 China Individual Xiangqi Championships Men Class B, Round: Round 7 Date: 2015-11-23 Result: Blue Win ĐẬU SIÊU vs. HỨA MINH LONG Giải đấu: 2015 China Individual Xiangqi Championships Men Class B, Vòng: Round 7 Ngày: 2015-11-23 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2cSVKg2

Wednesday, October 05, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Cờ thế hay Fen: 3k5/9/9/9/9/5CB2/9/2n1K3B/7n1/9 Answer: http://bit.ly/2cQiPQD

Tuesday, October 04, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Hu Ronghua vs. Hor Weng Yew (03-09-1984) Event: Asia Cup 1984, Round: Date: 03-09-1984 Result: Red Win Giải đấu: Asia Cup 1984, Vòng: Ngày: 03-09-1984 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2d0eApb

Monday, October 03, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

FuJian, Zou JinZhong vs. HeNan, YangNan (2015-11-22) Event: 2015 China Individual Xiangqi Championships Men Class B, Round: Round 6 Date: 2015-11-22 Result: Red Win TRÂU TIẾN TRUNG vs. DƯƠNG NAM Giải đấu: 2015 China Individual Xiangqi Championships Men Class B, Vòng: Round 6 Ngày: 2015-11-22 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2dlenzR

Sunday, October 02, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Pháo Mã Chốt Fen: 9/1r2n1CN1/4k4/9/4P4/9/9/9/4p1p2/5K3 Answer: http://bit.ly/2dmXXmv

Saturday, October 01, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tượng kỳ tàn cục sát cục bảo điển Fen: r3Ra3/1h2a2cC/3k5/6cH1/3PP1h2/3H2C2/6r2/9/2p1p4/3K5 Answer: http://bit.ly/2dfeSv6

Friday, September 30, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Mộng Nhập Thần Cơ Fen: 2eak1eRC/c3a4/9/6p2/7H1/1H7/5C3/5p3/4p1rh1/3p1K3 Answer: http://bit.ly/2deLhBU

Friday, September 30, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

LiaoNing, Chen Zhuo vs. ShanDong, Xie Kui (2015-11-22) Event: 2015 China Individual Xiangqi Championships Men Class B, Round: Round 6 Date: 2015-11-22 Result: Red Win TRẦN TRÁC vs. TẠ VỊ Giải đấu: 2015 China Individual Xiangqi Championships Men Class B, Vòng: Round 6 Ngày: 2015-11-22 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2diAXF2

Friday, September 30, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Cờ thế hay Fen: 4k2C1/3P1R3/4P4/9/3r1R3/3n1p3/9/7n1/1N5r1/4K4 Answer: http://ift.tt/2cQEw6h

Friday, September 30, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

TianJin, Zhang Bin vs. HuNan, Xiao GeLian (2015-11-22) Event: 2015 China Individual Xiangqi Championships Men Class B, Round: Round 6 Date: 2015-11-22 Result: Red Win TRƯƠNG BÂN vs. TIÊU CÁCH LIÊN Giải đấu: 2015 China Individual Xiangqi Championships Men Class B, Vòng: Round 6 Ngày: 2015-11-22 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/2cQCvao

Thursday, September 29, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Fen: 4k4/4a4/9/9/9/8n/9/6R2/4A4/3AK1Br1 Answer: http://ift.tt/2doYvXj

Thursday, September 29, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

JiangSu, LiaoXianAnJing vs. GuangDong, LiTianHua (2016-09-23) Event: 2016 LuoYang,HeNan TianChiShan Cup Xiangqi International Open, Round: Round 1 Date: 2016-09-23 Result: Red Win LIÊU HIỂN AN vs. LÊ THIÊN HOA Giải đấu: 2016 LuoYang,HeNan TianChiShan Cup Xiangqi International Open, Vòng: Round 1 Ngày: 2016-09-23 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/2cE7fNj

Wednesday, September 28, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HuBei, Hong Zhi vs. Sichuan, Li ShaoGeng (2016-09-27) Event: 2016 China National XiangQi League, Round: Round 20 Date: 2016-09-27 Result: Red Win HỒNG TRÍ vs. LÝ THIẾU CANH Giải đấu: 2016 China National XiangQi League, Vòng: Round 20 Ngày: 2016-09-27 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/2d6G7YG

Tuesday, September 27, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HuBei, Liu DaHua vs. LiaoNing, Jin Song (2016-09-27) Event: 2016 China National XiangQi League, Round: Round 20 Date: 2016-09-27 Result: Red Win LIỄU ĐẠI HOA vs. KIM TÔNG Giải đấu: 2016 China National XiangQi League, Vòng: Round 20 Ngày: 2016-09-27 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/2cSDYuu

Monday, September 26, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HeNan, Yao HongXin vs. HeNan, WangYongSen (2016-09-23) Event: 2016 LuoYang,HeNan TianChiShan Cup Xiangqi International Open, Round: Round 2 Date: 2016-09-23 Result: Red Win Giải đấu: 2016 LuoYang,HeNan TianChiShan Cup Xiangqi International Open, Vòng: Round 2 Ngày: 2016-09-23 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/2d07SSB

Sunday, September 25, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Ôn thi lái xe B2 http://ift.tt/2dh0yl7 Hãy chọn đáp án đúng. A. Đáp án 1 B. Đáp án 2 C. Đáp án 3 D. Đáp án 4 #hoclaixeB2 #hoclaixe #vietnamese