Thursday, January 28, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Pháo Chốt Fen: 4kab2/3Pn4/9/9/6b2/9/9/9/4K4/4CA3 Answer: http://ift.tt/1PkYNOl

Monday, January 25, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Cờ thế hay Fen: 2ra5/1h2kHR2/1H2e4/4R4/r1e1p4/4p4/4p4/4p1h2/3c1p3/3K2c2 Answer: http://ift.tt/1Um0jzR

Sunday, January 24, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HuBei, Hong Zhi vs. GuangDong, Li DeZhi (2016-01-17) Event: 2016 4th CaiShen Cup XiangQi Champion Invitational Tournament Rapid, Round: Round 1 Date: 2016-01-17 Result: Red Win HỒNG TRÍ vs. LÊ ĐỨC CHÍ Giải đấu: 2016 4th CaiShen Cup XiangQi Champion Invitational Tournament Rapid, Vòng: Round 1 Ngày: 2016-01-17 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/1JwC2qo

Sunday, January 24, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HuBei, Hong Zhi vs. GuangDong, Li DeZhi (2016-01-17) Event: 2016 4th CaiShen Cup XiangQi Champion Invitational Tournament Rapid, Round: Round 1 Date: 2016-01-17 Result: Blue Win HỒNG TRÍ vs. LÊ ĐỨC CHÍ Giải đấu: 2016 4th CaiShen Cup XiangQi Champion Invitational Tournament Rapid, Vòng: Round 1 Ngày: 2016-01-17 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/1SFBLEh

Tuesday, January 19, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Pháo Mã Fen: 3a1R3/4k4/6c1b/7P1/7n1/9/9/9/4A4/3AK4 Answer: http://ift.tt/1S27TQO

Saturday, January 16, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

FuJian, Zhuo ZanFeng vs. GuangDong, Chen LiChun (2016-01-16) Event: 2016 4th CaiShen Cup XiangQi Arena Tournament Rapid, Round: Round 1 Date: 2016-01-16 Result: Red Win Ván cờ hay! Giải đấu: 2016 4th CaiShen Cup XiangQi Arena Tournament Rapid, Vòng: Round 1 Ngày: 2016-01-16 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/1RNkngQ

Friday, January 15, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Cờ thế hay Fen: 5k3/4P4/3P3P1/9/9/c8/9/1p1A1n3/9/3K1A3 Answer: http://bit.ly/1n27KBc

Friday, January 15, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Thao Lược Nguyên Cơ Fen: 4k1er1/r3aPRH1/2Rae1P1h/6C2/9/9/9/5A3/3p1p2h/4K2c1 Answer: http://bit.ly/1RKGODn

Thursday, January 14, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Cờ thế hay Fen: 5k3/3P2R2/4baP2/9/2r3b2/9/9/Bn2K4/9/2BA1A3 Answer: http://bit.ly/1ORizAO

Wednesday, January 13, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

What is it? Enjoy! Con này là con gì nhỉ? Trích từ: Thú vị bài cục hệ liệt Fen: 9/4ac3/e2k1a3/p1RHP4/C1e2PRC1/c1Eh4P/1H2PpPhp/4pA1rE/4AK1pr/9 Answer: http://bit.ly/1ZkCdGR

Wednesday, January 13, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

ShangXi, BianXiaoQiang vs. ChongQing, Xu WenZhang (2015-07-18) Event: 2015 12th WeiKai Realty Cup Non-Master Championship Man, Round: Round 11 Date: 2015-07-18 Result: Blue Win Ván cờ hay! Giải đấu: 2015 12th WeiKai Realty Cup Non-Master Championship Man, Vòng: Round 11 Ngày: 2015-07-18 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1N7by9k

Tuesday, January 12, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Fen: 1r2ka3/2P1a4/h3H4/9/4R1H2/9/9/9/5pc2/c3K4 Answer: http://bit.ly/1RjQOTF

Monday, January 11, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

LiaoNing, WuJinYong vs. BeiJing, JiangHao (2015-07-17) Event: 2015 12th WeiKai Realty Cup Non-Master Championship Man, Round: Round 9 Date: 2015-07-17 Result: Red Win Ván cờ hay! Giải đấu: 2015 12th WeiKai Realty Cup Non-Master Championship Man, Vòng: Round 9 Ngày: 2015-07-17 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1IYvm3Y

Friday, January 08, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

JiangSu, WuXinYang vs. ZheJiang, WuKeXin (2015-07-16) Event: 2015 12th WeiKai Realty Cup Non-Master Championship Man, Round: Round 7 Date: 2015-07-16 Result: Red Win Giải đấu: 2015 12th WeiKai Realty Cup Non-Master Championship Man, Vòng: Round 7 Ngày: 2015-07-16 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1OFHya5

Friday, January 08, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

GuangDong, Li JinXiong vs. BeiJing, Liu Huan (2015-07-16) Event: 2015 12th WeiKai Realty Cup Non-Master Championship Man, Round: Round 6 Date: 2015-07-16 Result: Red Win LÝ CẨM HÙNG vs. LƯU HOAN Giải đấu: 2015 12th WeiKai Realty Cup Non-Master Championship Man, Vòng: Round 6 Ngày: 2015-07-16 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1ZRSVQ5

Thursday, January 07, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Pháo Mã Fen: 5CH1H/5k3/9/7cC/9/9/c8/3h5/9/1h1K5 Answer: http://bit.ly/1OC7YJN

Wednesday, January 06, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

ShangHai, Wang GuoMin vs. JiangSu, HeYuanBin (2011-05-29) Event: 2011 7th NanJing YiJie Cup XiangQi open, Round: Round 10 Date: 2011-05-29 Result: Red Win Ván cờ hay! Giải đấu: 2011 7th NanJing YiJie Cup XiangQi open, Vòng: Round 10 Ngày: 2011-05-29 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1ONJ06a

Tuesday, January 05, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, or Draw? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng hay Hòa? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc cơ bản Fen: 4k4/4a2N1/1N1ab4/9/2b6/9/9/9/9/4K4 Answer: http://bit.ly/1kIydST

Saturday, January 02, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

ShanDong, LiBin vs. BeiJing, JiangHao (2015-07-15) Event: 2015 12th WeiKai Realty Cup Non-Master Championship Man, Round: Round 5 Date: 2015-07-15 Result: Blue Win Ván cờ hay! Giải đấu: 2015 12th WeiKai Realty Cup Non-Master Championship Man, Vòng: Round 5 Ngày: 2015-07-15 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1mWwzPf

Saturday, January 02, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

JiangSu, WuXinYang vs. JiangSu, YinZhiYong (2015-07-15) Event: 2015 12th WeiKai Realty Cup Non-Master Championship Man, Round: Round 5 Date: 2015-07-15 Result: Red Win Ván cờ hay! Giải đấu: 2015 12th WeiKai Realty Cup Non-Master Championship Man, Vòng: Round 5 Ngày: 2015-07-15 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1OzKGzZ