Thursday, January 07, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Pháo Mã Fen: 5CH1H/5k3/9/7cC/9/9/c8/3h5/9/1h1K5 Answer: http://bit.ly/1OC7YJN
0 Responses to "A Xiangqi game a day"

Post a Comment