Saturday, February 27, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

#Chess #quote http://ift.tt/1OEDIti Chess is the gymnasium of the mind ~ Blaise Pascal Cờ là phòng tập thể hình của tri tuệ. (^_^) #chessfan #chessquote #xiangqi #chinesechess

Friday, February 26, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

GuangDong, Liu LiShan vs. GuangDong, Li DeZhi (2011-07-09) Event: 2011 DongGuang,Guangdong Summer Xiangqi Open, Round: Round 6 Date: 2011-07-09 Result: Blue Win LƯU LẬP SƠN vs. LÊ ĐỨC CHÍ Giải đấu: 2011 DongGuang,Guangdong Summer Xiangqi Open, Vòng: Round 6 Ngày: 2011-07-09 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1QCKpgH

Friday, February 26, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Thiểu tử bách cuộc phổ Fen: 9/4c4/5k3/9/5P3/4P1E2/1p7/9/9/5K3 Answer: http://bit.ly/1Q7IF1W

Thursday, February 25, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

#Chess #quote http://ift.tt/1QGXSKM Play the opening like a book, the middle game like a magician, and the endgame like a machine ~ Spielmann Hãy chơi khai cuộc như sách vở, trung cuộc như nhà ảo thuật, và tàn cuộc như một cái máy. (^_^) #chessfan #chessquote #xiangqi #chinesechess

Wednesday, February 24, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win or Draw? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, hay Hòa? Mời bạn thử sức? Trích từ: Cờ thế hay Fen: 4kab2/4a4/4b4/9/9/2B3B2/9/4K2C1/2C6/9 Answer: http://bit.ly/1Lc89Ml

Wednesday, February 24, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

#Chess #quote http://ift.tt/24p4XU9 Chess is played with the mind and not with the hands! ~ Renaud and Kahn Cờ được chơi bằng trí tuệ chứ không phải bằng tay chân! #chessfan #chessquote #xiangqi #chinesechess

Tuesday, February 23, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

BeiJing, Wang TianYi vs. GuangDong, Zhang XueChao (2016-01-17) Event: 2016 4th CaiShen Cup XiangQi Champion Invitational Tournament Rapid, Round: Round 1 Date: 2016-01-17 Result: Red Win VƯƠNG THIÊN NHẤT vs. TRƯƠNG HỌC TRIỀU Giải đấu: 2016 4th CaiShen Cup XiangQi Champion Invitational Tournament Rapid, Vòng: Round 1 Ngày: 2016-01-17 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1OsoO9n

Tuesday, February 23, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

#Xiangqi player http://bit.ly/1Osnljo Wang TianYi 王天一 VƯƠNG THIÊN NHẤT Rating: 2647

Monday, February 22, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tượng kỳ tàn cục sát cục bảo điển Fen: 4R1eR1/5k3/4e3C/5H3/9/9/9/3p1c1r1/4p2r1/3KC4 Answer: http://bit.ly/1oXrc3g

Sunday, February 21, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

LiaoNing, Miao YongPeng vs. GuangDong, HeWeiYuan (2015-12-22) Event: 2015 HaiKou City,HaiNan Xiangqi Open, Round: Round 5 Date: 2015-12-22 Result: Red Win Ván cờ hay! Giải đấu: 2015 HaiKou City,HaiNan Xiangqi Open, Vòng: Round 5 Ngày: 2015-12-22 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1TsYyCe

Friday, February 19, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Dịch Hải Yên Ba Fen: 8P/4a2r1/4ka3/8p/4p3H/C7C/9/4K4/h5p2/r1h5c Answer: http://bit.ly/1TvWMS2

Thursday, February 18, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Thế cờ: Nhị Quan Trảm Tướng Trích từ: Uyên thâm hải khoát Fen: 1P1ak4/4a4/e1C1e4/9/2p3HRR/9/4P4/9/1r1p1p3/4K4 Answer: http://bit.ly/1Ra4MEU

Thursday, February 18, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

#Chess #quote http://ift.tt/1SBFQcL The stomach is an essential part of the Chess master ~ Bent Larsen #chessfan #chessquote #xiangqi #chinesechess

Wednesday, February 17, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

GuangDong, Li DeZhi vs. GuangDong, Lin ChuanBo (2012-06-24) Event: 2012 DongGuang,Guangdong Xiangqi Open Summer, Round: Round 9 Date: 2012-06-24 Result: Red Win Ván cờ hay! Giải đấu: 2012 DongGuang,Guangdong Xiangqi Open Summer, Vòng: Round 9 Ngày: 2012-06-24 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1oq3EnL

Tuesday, February 16, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

GuangDong, Li Duo vs. GuangDong, FanDong (2012-01-25) Event: 2012 Western Guangdong XiangQi Invitational Tournament, Round: Round 1 Date: 2012-01-25 Result: Red Win Ván cờ hay! Giải đấu: 2012 Western Guangdong XiangQi Invitational Tournament, Vòng: Round 1 Ngày: 2012-01-25 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/245aWNP

Monday, February 15, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc thực chiến Fen: 2bak4/4a4/4b1n2/p1R3p1p/9/2N1p1P2/P7P/6r2/9/2BAKA3 Answer: http://bit.ly/1QhmdjU

Sunday, February 14, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

A hidden trap. Enjoy! #deceptiveplay JiLin, Li GuoQiang vs. ChongQing, WenXingDing (2012-10-01) Event: 2012 ZhongXian,ChongQing Xiangqi Tournament, Round: Round 2 Date: 2012-10-01 Result: Blue Win LÝ QUỐC CƯỜNG vs. VĂN HƯNG ĐỊNH Giải đấu: 2012 ZhongXian,ChongQing Xiangqi Tournament, Vòng: Round 2 Ngày: 2012-10-01 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1PUsG8p

Friday, February 12, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

#Chess #quote http://ift.tt/1QZWHma Pawns are born free, yet they are everywhere in chains ~ Rick Kennedy #chessfan #chessquote #xiangqi #chinesechess

Friday, February 12, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Cờ thế hay Fen: 9/9/3k2C2/3H1P3/9/9/8r/9/3K5/9 Answer: http://bit.ly/240A2gG

Thursday, February 11, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

English: opening puzzle. Do you know the name of this opening? Chinese is also OK. Trắc nghiệm thế trận. Bạn có biết thế trận này tên là gì không? Tiếng Anh và tiếng Hoa càng tốt? (^_^) #xiangqi #xiangqipuzzle #chinesechess #xiangqiopenings #openings Answer: http://bit.ly/1jmljK6

Wednesday, February 10, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

#Chess #quote http://ift.tt/1V5ybkF I know people who have all the will in the world, but still can't play good Chess ~ Bobby Fischer #chessfan #chessquote #xiangqi #chinesechess

Tuesday, February 09, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Kim Hầu Hạ Xuân 2 Trích từ: Thú vị bài cục hệ liệt Fen: 6e2/5k3/1RP1e4/1CH2P3/3P2h2/4P2H1/3c1p2p/2C3Rh1/rr4p2/5K3 Answer: http://bit.ly/1Sfdftx

Tuesday, February 09, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

#Chess #quote http://ift.tt/1Q6BeVE Half the variations which are calculated in a tournament game turn out to be completely superfluous. Unfortunately, no one knows in advance which half ~ Jan Tinman #chessfan #chessquote #xiangqi #chinesechess

Monday, February 08, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Xe Tốt Fen: 3k5/9/9/9/9/9/5r3/5AR2/5K1p1/9 Answer: http://bit.ly/1UYd9Vj

Sunday, February 07, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Kim Hầu Hạ Xuân #Tết #lunarnewyear 金猴贺春 Trích từ: Thú vị bài cục hệ liệt Fen: 6eP1/5k3/1H3a3/h1p3h2/1r1P3R1/4Cp2c/4H1P1r/3C3R1/2p3p2/1c3K3 Answer: http://bit.ly/23S8qu8

Sunday, February 07, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Chúc mọi người cùng gia đình một năm mới dồi dào sức khoẻ, vạn sự như ý. #chucmungnammoi2016 #binhthan2016 #chucmungnammoi #happynewyear2016 #chessfan ---------------- Mừng Tết năm Khỉ, Không phải lo nghĩ. Mọi việc hoàn mỹ, Tiền vô bạc tỷ! ------------------ Like được không nhỉ?! (^_^)

Wednesday, February 03, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HeBei, Yan WenQing vs. ZheJiang, Jiang Chuan (2011-06-28) Event: 2011 9th YiTai Cup China National Xiangqi League, Round: Round 12 Date: 2011-06-28 Result: Blue Win Ván cờ hay! Giải đấu: 2011 9th YiTai Cup China National Xiangqi League, Vòng: Round 12 Ngày: 2011-06-28 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1QcAXRd