Thursday, March 31, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Cẩm bí báo lược Fen: r1cP1ke1H/4a4/2RcehR2/9/1H2C2r1/9/9/3p1K3/3Cpp3/9 Answer: http://bit.ly/1Tl0EoK

Monday, March 28, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

#Inspire #quote http://ift.tt/1Rw4WHd The price of greatness is responsibility.~Winston Churchill Cái giá của sự vĩ đại là tinh thần trách nhiệm. (^_^)

Saturday, March 26, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Thú vị bài cục hệ liệt Fen: 9/1P2a2P1/1P2k2H1/1c2r2R1/2e3c2/3p1p3/4p4/3p1K3/2R3p2/1r5h1 Answer: http://bit.ly/1UlET9j

Friday, March 25, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

#Chess #quote http://ift.tt/1WOhD1I Becoming successful at Chess allows you to discover your own personality. That's what I want for the kids I teach ~ Saudin Robovic Trở nên thành công trong lĩnh vực cờ sẽ khám phá ra tính cách cá nhân của bạn. Đó là lý do tôi mong muốn ở những đứa trẻ mà tôi chỉ dạy. #chessfan #chessquote #xiangqi #chinesechess

Thursday, March 24, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Pháo Mã Fen: 3cka3/4aC3/b5C1b/9/n6N1/9/7n1/9/4p4/2p2K3 Answer: http://bit.ly/1PmzK8M

Sunday, March 20, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

AnHui, WangWenJun vs. LiaoNing, LiAng (2015-07-16) Event: 2015 12th WeiKai Realty Cup Non-Master Championship Woman, Round: Round 6 Date: 2015-07-16 Result: Red Win Ván cờ hay! Giải đấu: 2015 12th WeiKai Realty Cup Non-Master Championship Woman, Vòng: Round 6 Ngày: 2015-07-16 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1R7UpD9

Saturday, March 19, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc thực dụng Fen: 4ka3/4a4/9/4p4/2R6/p5N2/9/4r4/4A4/c1BAK4 Answer: http://bit.ly/1RrbaeF

Friday, March 18, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

#Inspire #quote http://ift.tt/1pRVh4G It's not the situation, but whether we react (negative) or respond (positive) to the situation that's important.~Zig Ziglar Tình huống như thế nào không quan trọng mà quan trọng là cách chúng ta phản ứng lại một cách tiêu cực hay tích cực với tình huống đó.

Friday, March 18, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Germany, Pu FangYao vs. Myanmar, Jiang QingMin (2011-11-21) Event: 2011 12th World Xiangqi Championship Men's Division, Round: Round 1 Date: 2011-11-21 Result: Red Win BỘC PHƯƠNG NGHIÊU vs. TƯƠNG KHÁNH DÂN Giải đấu: 2011 12th World Xiangqi Championship Men's Division, Vòng: Round 1 Ngày: 2011-11-21 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1Mbh4ON

Thursday, March 17, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Cờ thế hay Fen: 2P1k2PP/r8/9/4P4/9/9/9/9/9/4K4 Answer: http://bit.ly/1MpbiUq

Wednesday, March 16, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

#Chess #quote http://ift.tt/254b4xu Chess is mental torture ~ Garry Kasparov Cờ là sự tra tấn về tinh thần. (^_^) #chessfan #chessquote #xiangqi #chinesechess

Monday, March 14, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

English: opening puzzle. Do you know the name of this opening? Chinese is also OK. Trắc nghiệm thế trận. Bạn có biết thế trận này tên là gì không? Tiếng Anh và tiếng Hoa càng tốt? (^_^) #xiangqi #xiangqipuzzle #chinesechess #xiangqiopenings #openings Answer: http://bit.ly/1U0UCei

Saturday, March 12, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tượng kỳ tàn cục sát cục bảo điển Thế cờ có tên Thiên Quân Vạn Mã Fen: 1P2c1R2/6P2/4ka3/5H3/9/5p3/6h2/5K3/6r2/9 Answer: http://bit.ly/1TEAdeu

Friday, March 11, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Thế cờ có tên: Thâm Nhập Hang Hổ Trích từ: Thao Lược Nguyên Cơ Fen: 3a5/4ah3/2C1k4/9/9/1H2C4/1r2P4/9/1r7/c3KA3 Answer: http://bit.ly/1UYuEXG

Thursday, March 10, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

#Chess #quote http://ift.tt/1LexJAX Different people feel differently about resigning ~ Bobby Fischer Mỗi người sẽ có cảm giác thua cuộc khác nhau. (^_^) #chessfan #chessquote #xiangqi #chinesechess

Wednesday, March 09, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Giang Hồ Bài Cục Tập Thành Fen: 2hk2e2/4P4/8R/8R/7CC/9/9/4E4/3r1p3/4K4 Answer: http://bit.ly/1LcSPj2

Monday, March 07, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Happy 8-3! #WD2016 Trích từ: Thú vị bài cục hệ liệt Fen: 2Ha1ae2/1P2k2h1/R7e/P3p3R/P2HPr2P/r3p3C/1c5c1/2h3p2/3p1p3/4K4 Answer: http://bit.ly/1QCTU3K

Friday, March 04, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

#Chess #quote http://ift.tt/1QRgcKZ A strong memory, concentration, imagination, and a strong will is required to become a great Chess player ~ Bobby Fischer Trí nhớ tốt, sự tập trung, sự tưởng tượng, và ý chí mạnh mẽ là những điều cần thiết để trở thành người chơi cờ đỉnh cao. (^_^) #chessfan #chessquote #xiangqi #chinesechess

Thursday, March 03, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Cờ thế hay Fen: 4k4/9/4b4/9/9/9/2p1p4/3K5/9/N1C6 Answer: http://bit.ly/1Tb231z

Wednesday, March 02, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

ShangHai, HuDi vs. SiChuan, Zeng Jun (2015-01-04) Event: 2015 John Prince Cup XiangQi Open, Round: Round 15 Date: 2015-01-04 Result: Red Win HỒ ĐỊCH vs. TĂNG QUÂN Giải đấu: 2015 John Prince Cup XiangQi Open, Vòng: Round 15 Ngày: 2015-01-04 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1oP4Roi

Tuesday, March 01, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

#Chess #quote http://ift.tt/1XZuO0u Those who say they understand Chess, understand nothing ~ Robert Hubner Những ai nói rằng họ đã hiểu hết cờ, thì chưa hiểu gì cả. (^_^) #chessfan #chessquote #xiangqi #chinesechess

Tuesday, March 01, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Thích Tình Nhã Thú Tàn Cục Fen: 3k1aP2/8C/5a3/4R1H2/9/9/9/6h2/3r1p3/4K4 Answer: http://bit.ly/1RDFbEJ