Saturday, March 12, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tượng kỳ tàn cục sát cục bảo điển Thế cờ có tên Thiên Quân Vạn Mã Fen: 1P2c1R2/6P2/4ka3/5H3/9/5p3/6h2/5K3/6r2/9 Answer: http://bit.ly/1TEAdeu
0 Responses to "A Xiangqi game a day"

Post a Comment