Thursday, April 21, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Lạn Kha Thần Cơ Fen: 9/3ka4/9/4PH3/9/4p4/CR7/9/r2p1p3/4K4 Answer: http://bit.ly/22QxPBh
0 Responses to "A Xiangqi game a day"

Post a Comment