Tuesday, May 31, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HeBei, Shen Peng vs. HeiLongJiang, LiuJunDa (2016-05-30) Event: 2016 China National XiangQi League, Round: Round 3 Date: 2016-05-30 Result: Red Win THÂN BẰNG vs. LƯU TUẤN ĐẠT Giải đấu: 2016 China National XiangQi League, Vòng: Round 3 Ngày: 2016-05-30 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/25wOTiV

Monday, May 30, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

GuangDong, Xu GuoYi vs. HeBei, Lu WeiTao (2016-05-28) Event: 2016 China National XiangQi League, Round: Round 1 Date: 2016-05-28 Result: Red Win HỨA QUỐC NGHĨA vs. LỤC VĨ THAO Giải đấu: 2016 China National XiangQi League, Vòng: Round 1 Ngày: 2016-05-28 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/22u6Xs1

Monday, May 30, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Great end-game by grand masters. Enjoy! (^_^) SiChuan, Zheng WeiTong vs. BeiJing, Jiang Chuan (2016-05-28) Event: 2016 China National XiangQi League, Round: Round 1 Date: 2016-05-28 Result: Red Win TRỊNH DUY ĐỒNG vs. TƯỞNG XUYÊN Giải đấu: 2016 China National XiangQi League, Vòng: Round 1 Ngày: 2016-05-28 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/22u5sKr

Sunday, May 29, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HeBei, Hou WenBo vs. ShangHai, ZhangLianSheng (2014-11-29) Event: 2014 4th ShangHai XiaoLi Cup XiangQi Open, Round: Round 5 Date: 2014-11-29 Result: Red Win Giải đấu: 2014 4th ShangHai XiaoLi Cup XiangQi Open, Vòng: Round 5 Ngày: 2014-11-29 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1U5h3tp

Saturday, May 28, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tượng kỳ tàn cục sát cục bảo điển Fen: 3k5/9/4P4/9/9/5R3/9/9/5K3/4r1c2 Answer: http://bit.ly/YWepBc

Saturday, May 28, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tượng kì mã binh công sát kĩ xảo Fen: 9/6P2/3k5/9/9/2c6/2H6/9/9/4K4 Answer: http://bit.ly/1sUfGIi

Thursday, May 26, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Cờ thế hay Fen: 5k3/4a4/5a3/6R2/5r3/8n/9/3AB4/4AC3/2B2K3 Answer: http://bit.ly/1sRL0XX

Wednesday, May 25, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

GAO MingHai vs. KE YongQing (10/11/1990) Event: Chinese National Champion, Round: Date: 10/11/1990 Result: Blue Win Giải đấu: Chinese National Champion, Vòng: Ngày: 10/11/1990 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1WOPGd5

Tuesday, May 24, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Thích Tình Nhã Thú Tàn Cục Fen: 2e1ka3/3Pa4/4e1c2/6RC1/3R2c2/8C/9/2h6/3p3r1/4K4 Answer: http://bit.ly/1sO0AUC

Monday, May 23, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

ShangHai, Wan ChunLin vs. GuangXi, Huang ShiQing (2014-10-31) Event: 2014 China Individual Xiangqi Championship Men Class A Preliminary, Round: Round 7 Date: 2014-10-31 Result: Red Win VẠN XUÂN LÂM vs. HUỲNH SĨ THANH Giải đấu: 2014 China Individual Xiangqi Championship Men Class A Preliminary, Vòng: Round 7 Ngày: 2014-10-31 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1RkslrP

Sunday, May 22, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tượng kỳ ngũ quan quân trung cục tập Fen: 4kaer1/4a4/2h1ec3/p1p1p1H1p/4P4/2cr5/P3R3P/4CR3/9/2EAKAE2 Answer: http://bit.ly/1U7gRfF

Sunday, May 22, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

GanSu, ZhangJun vs. HuBei, Cheng JinChao (2012-04-02) Event: 2012 China Xiangqi Team Championship Men, Round: Round 6 Date: 2012-04-02 Result: Blue Win TRƯƠNG QUÂN vs. TRÌNH TIẾN SIÊU Giải đấu: 2012 China Xiangqi Team Championship Men, Vòng: Round 6 Ngày: 2012-04-02 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1JCKvkH

Saturday, May 21, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Thao Lược Nguyên Cơ Fen: 2ea5/4a1P2/5k3/4P4/p1e6/3p5/7pP/1C7/4p4/3K5 Answer: http://bit.ly/1TOvCkX

Friday, May 20, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Giản dịch thắng thế tàn cục Fen: 4H4/1P2h4/HR1Rck3/4P4/6e2/9/9/3p5/2r1p4/3K5 Answer: http://bit.ly/22iNVVt

Friday, May 20, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

GuangXi, LaiJinYing vs. UnKnow, YeZong (2012-12-10) Event: 2012 GuangXi Province Xiangqi Championships, Round: Round 6 Date: 2012-12-10 Result: Blue Win Giải đấu: 2012 GuangXi Province Xiangqi Championships, Vòng: Round 6 Ngày: 2012-12-10 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1rYR4xf

Thursday, May 19, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc thực dụng Fen: 1c1k5/4PR3/1r7/9/9/9/9/3A5/3p4C/2c1K2C1 Answer: http://bit.ly/1Rb8RWk

Thursday, May 19, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

ZheJiang, vs. HeNan, Yang Ming (2014-10-25) Event: 2014 China Individual Xiangqi Championship Men Class B, Round: Round 4 Date: 2014-10-25 Result: Blue Win TRIỆU HÂM HÂM vs. DƯƠNG MINH Giải đấu: 2014 China Individual Xiangqi Championship Men Class B, Vòng: Round 4 Ngày: 2014-10-25 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1TlOKqP

Wednesday, May 18, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tam quốc thất tử phổ Thế cờ có tên: TÀO MẠNH ĐỨC HỘI HỢP TAM TƯỚNG Fen: 3a5/2Ck1P1RR/5a3/9/9/9/9/3A4E/5p1p1/2p1K1p2 Answer: http://bit.ly/1TYMkOk

Tuesday, May 17, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Xe Pháo Mã Fen: 4ka3/3P5/5P3/C8/R5b2/P7c/3n5/3AB4/9/1rB1KA3 Answer: http://bit.ly/1TdQW91

Monday, May 16, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

LiaoNing, Bu FengBo vs. BeiJing, Zhou Tao (2016-05-15) Event: 2016 2nd ShanQiu City,HeNan QiXie Cup Xiangqi Open, Round: Round 11 Date: 2016-05-15 Result: Red Win BẶC PHƯỢNG BA vs. CHU ĐÀO Giải đấu: 2016 2nd ShanQiu City,HeNan QiXie Cup Xiangqi Open, Vòng: Round 11 Ngày: 2016-05-15 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1TjyJEa

Monday, May 16, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

ZheJiang, Yu YouHua vs. HeNan, Yan ChengLong (2016-05-15) Event: 2016 2nd ShanQiu City,HeNan QiXie Cup Xiangqi Open, Round: Round 11 Date: 2016-05-15 Result: Red Win Giải đấu: 2016 2nd ShanQiu City,HeNan QiXie Cup Xiangqi Open, Vòng: Round 11 Ngày: 2016-05-15 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1Tjy8lT

Saturday, May 14, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

SiChuan, LangQi vs. ShangHai, Zhao Wei (2016-05-14) Event: 2016 2nd ShanQiu City,HeNan QiXie Cup Xiangqi Open, Round: Round 7 Date: 2016-05-14 Result: Blue Win LANG KỲ vs. TRIỆU VĨ Giải đấu: 2016 2nd ShanQiu City,HeNan QiXie Cup Xiangqi Open, Vòng: Round 7 Ngày: 2016-05-14 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1ZSczdU

Friday, May 13, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc thực dụng Fen: 9/4k2P1/8b/9/9/1r7/P8/4c4/4K4/3A1A1R1 Answer: http://bit.ly/1YrbcST

Friday, May 13, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

TianJin, ShangPeiFeng vs. MeiKuangTiXie, Xie YeJian (2014-10-30) Event: 2014 China Individual Xiangqi Championship Men Class A Preliminary, Round: Round 6 Date: 2014-10-30 Result: Red Win THƯỢNG BỒI PHONG vs. TẠ NGHIỆP Giải đấu: 2014 China Individual Xiangqi Championship Men Class A Preliminary, Vòng: Round 6 Ngày: 2014-10-30 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1qisEgA

Thursday, May 12, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Uyên thâm hải khoát Fen: 1r3a3/9/3ak4/5PR2/9/6C2/4P4/3pp4/3pr4/5K3 Answer: http://bit.ly/27gH0zL

Monday, May 09, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

GuangDong, Li DeZhi vs. SiChuan, LiChengZhi (2016-05-08) Event: 2016 1st QiongLai City,WenJun Cup Xiangqi Open Preliminary Contest, Round: Round 9 Date: 2016-05-08 Result: Red Win Giải đấu: 2016 1st QiongLai City,WenJun Cup Xiangqi Open Preliminary Contest, Vòng: Round 9 Ngày: 2016-05-08 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1WSBles

Sunday, May 08, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Mộng Nhập Thần Cơ Fen: 3a2e2/9/3k1a3/2H3HR1/2e1C4/7R1/9/2h4C1/3rAr3/c3K4 Answer: http://bit.ly/1WSB7nL

Friday, May 06, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HuNan, Xiao GeLian vs. GuiZhou, Li YongQin (2014-10-25) Event: 2014 China Individual Xiangqi Championship Men Class B, Round: Round 3 Date: 2014-10-25 Result: Red Win TIÊU CÁCH LIÊN vs. LÝ VĨNH CẦN Giải đấu: 2014 China Individual Xiangqi Championship Men Class B, Vòng: Round 3 Ngày: 2014-10-25 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1O2Ug4A

Thursday, May 05, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc thực chiến Fen: 4ka3/4a4/2c1b4/p5p2/3cC4/3p2P2/P7P/1N7/4A4/3AK4 Answer: http://bit.ly/1LqvpV7