Wednesday, June 29, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HuNan, Liu XiangDong vs. JiangXi, XuMing (2016-06-25) Event: 2016 JiangSu ShiJi Cup XiangQi Championship, Round: Round 3 Date: 2016-06-25 Result: Blue Win Giải đấu: 2016 JiangSu ShiJi Cup XiangQi Championship, Vòng: Round 3 Ngày: 2016-06-25 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/295tBCT

Tuesday, June 28, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Xe Tốt Fen: 4P4/r2ka4/9/2R6/9/9/9/9/9/3AK4 Answer: http://ift.tt/298xs5v

Tuesday, June 28, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Sichuan, Li ShaoGeng vs. HeNan, ZhaoZiYu (2016-06-26) Event: 2016 China National XiangQi League, Round: Round 6 Date: 2016-06-26 Result: Red Win LÝ THIỂU CANH vs. TRIỆU TỬ VŨ Giải đấu: 2016 China National XiangQi League, Vòng: Round 6 Ngày: 2016-06-26 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/290Oi1J

Sunday, June 26, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

WANG Yang vs. JIANG Chuan (2009) Event: China National Xiangqi League, Round: 0 Date: 2009 Result: Red Win UÔNG DƯƠNG vs. TƯỞNG XUYÊN Giải đấu: China National Xiangqi League, Vòng: 0 Ngày: 2009 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/28V0CS5

Saturday, June 25, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

JiangXi, Liu XiaoMing vs. GuangZhou, HuangJiaLiang (2016-06-25) Event: 2016 DongGuang,Guangdong Xiangqi Open Summer, Round: Round 4 Date: 2016-06-25 Result: Blue Win Giải đấu: 2016 DongGuang,Guangdong Xiangqi Open Summer, Vòng: Round 4 Ngày: 2016-06-25 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/28Y5F7r

Saturday, June 25, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Number #puzzle - Trắc nghiệm số học Find a suitable number in the question mark? Tìm số thay thế phù hợp cho dấu chấm hỏi? . . . . . . . . . . Answer: 19 Explanation: As you move diagonally down, numbers follow the sequence of Prime Numbers.

Friday, June 24, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tượng kỳ tàn cục sát cục bảo điển Fen: 3aH1RcC/4ak3/4e3h/5P3/9/9/9/2h2cC2/3p1p3/4KAr2 Answer: http://ift.tt/28W0Ls0

Friday, June 24, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

SuiPing, WangTao vs. XinYang, ChenZhiYong (2013-10-03) Event: 2013 HeNan PingDingShan City HaiEr Cup Xiangqi Open, Round: Round 8 Date: 2013-10-03 Result: Blue Win Giải đấu: 2013 HeNan PingDingShan City HaiEr Cup Xiangqi Open, Vòng: Round 8 Ngày: 2013-10-03 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/28VkfNe

Thursday, June 23, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

BeiJing, Jiang Chuan vs. Sichuan, Li ShaoGeng (2016-06-07) Event: 2016 XiangQi Champion Invitational Tournament, Round: Round 1 Date: 2016-06-07 Result: Red Win TƯỞNG XUYÊN vs.LÝ THIẾU CANH Giải đấu: 2016 XiangQi Champion Invitational Tournament, Vòng: Round 1 Ngày: 2016-06-07 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/28Oc0iH

Wednesday, June 22, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Sichuan, Li ShaoGeng vs. BeiJing, Jiang Chuan (2016-06-07) Event: 2016 XiangQi Champion Invitational Tournament, Round: Round 1 Date: 2016-06-07 Result: Red Win LÝ THIẾUTHIỂU CANH vs. TƯỞNG XUYÊN Giải đấu: 2016 XiangQi Champion Invitational Tournament, Vòng: Round 1 Ngày: 2016-06-07 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/28Nh75o

Tuesday, June 21, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HongKong, Huang XueQian vs. BeiJing, Jiang Chuan (2012-05-19) Event: 2012 4th HanXin Cup Xiangqi International Tournament Preliminary Group A, Round: Round 2 Date: 2012-05-19 Result: Blue Win HUỲNH HỌC KHIÊM vs. TƯỞNG XUYÊN Giải đấu: 2012 4th HanXin Cup Xiangqi International Tournament Preliminary Group A, Vòng: Round 2 Ngày: 2012-05-19 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/28MAQ3V

Saturday, June 18, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HeBei, Shen Peng vs. FuJian, Zheng YiHong (2012-06-07) Event: 2016 XiangQi Champion Invitational Tournament, Round: Round 1 Date: 2012-06-07 Result: Red Win THÂN BẰNG vs. TRỊNH NHẤT HOẰNG Giải đấu: 2016 XiangQi Champion Invitational Tournament, Vòng: Round 1 Ngày: 2012-06-07 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/1PAm8si

Saturday, June 18, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Trung cuộc thực chiến Fen: 2bak1b2/4a4/6nr1/p1p1c1R1p/3r2p2/2P1C4/P3P1P1P/3CB1N2/4Ac3/1R2KAB2 Answer: http://ift.tt/1V44ZZB

Friday, June 17, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HeBei, ZhaoDianYu vs. GuangDong, Xu YinChuan (2012-06-07) Event: 2016 XiangQi Champion Invitational Tournament, Round: Round 1 Date: 2012-06-07 Result: Blue Win TRIỆU ĐIỆN VŨ vs. HỨA NGÂN XUYÊN Giải đấu: 2016 XiangQi Champion Invitational Tournament, Vòng: Round 1 Ngày: 2012-06-07 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/1sKZZ5D

Friday, June 17, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Giản dịch thắng thế tàn cục Fen: 2e1k1PP1/4a1R2/4eaH1r/9/9/2R6/9/3p5/2hr5/3AK4 Answer: http://ift.tt/1XttRQw

Wednesday, June 15, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

English: Lingnan Garden in Lai Chi Kok Park, Hong Kong. 中文(繁體): 香港九龍荔枝角公園內「嶺南之風」十景之一「奕亭殘局」。 Fen: 3a1ke2/4a1P2/4e4/5H3/P8/9/9/E2pE3C/r2pA4/c3KA3 Answer: http://ift.tt/1Uv02gn Game puzzle images: http://bit.ly/17lhWGw

Tuesday, June 14, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc thực dụng Fen: 3k5/4a1NP1/4ba3/2RP5/2b6/9/3rp4/3A5/5K3/9 Answer: http://ift.tt/1WMOyH9

Monday, June 13, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc cơ bản Fen: 5k3/9/9/9/8r/9/9/4BN3/4A4/3A1K3 Answer: http://ift.tt/1rm4Zwe

Sunday, June 12, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

ZheJiang, Hua Dong vs. HeBei, GuoXinYong (2016-06-11) Event: 2016 6th TongFeng Cup XiangQi Invitational Tournament, Round: Round 9 Date: 2016-06-11 Result: Red Win HOA ĐÔNG vs. QUÁCH TÍN VĨNH Giải đấu: 2016 6th TongFeng Cup XiangQi Invitational Tournament, Vòng: Round 9 Ngày: 2016-06-11 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/1ZHXxrc

Friday, June 10, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Pháo Chốt Fen: 4k4/1P5P1/9/9/9/9/Pc7/B8/4Ap3/3AK4 Answer: http://ift.tt/1U5bCRb

Wednesday, June 08, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Deceptive play by Blue. Enjoy! (^_^) HuBei, Wang Yang vs. BeiJing, Wang TianYi (2012-06-08) Event: 2016 XiangQi Champion Invitational Tournament, Round: Round 3 Date: 2012-06-08 Result: Blue Win UÔNG DƯƠNG vs. VƯƠNG THIÊN NHẤT Cạm bẫy khai cuộc giăng ra bởi quân Xanh. Mời bạn thưởng thức. Giải đấu: 2016 XiangQi Champion Invitational Tournament, Vòng: Round 3 Ngày: 2012-06-08 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/217f6RU

Tuesday, June 07, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Pháo Chốt Fen: 3a2b2/4a1P2/5k1C1/4P4/2p3b2/8p/9/9/4p4/3K5 Answer: http://bit.ly/1WAB5kp

Saturday, June 04, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

BeiJing, WangHao vs. ZheJiang, SunXinHao (2016-06-04) Event: 2016 YiZheng City,JiangSu JiaHe Cup XiangQi Open, Round: Round 2 Date: 2016-06-04 Result: Red Win VƯƠNG HẠO vs. TÔN HÂN HẠO Giải đấu: 2016 YiZheng City,JiangSu JiaHe Cup XiangQi Open, Vòng: Round 2 Ngày: 2016-06-04 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1UpVcN7

Saturday, June 04, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Pháo Chốt chuyên tập Fen: 4k4/9/1c7/9/2e6/9/2p6/E8/4A4/2EHKA3 Answer: http://bit.ly/1U1PYdg

Saturday, June 04, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc thực chiến Fen: 2bak4/4a4/3nb4/C7p/5N3/N3P3c/2P6/2nAB2c1/6C2/2B1K4 Answer: http://bit.ly/25DhinA

Friday, June 03, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

LiaoNing, HaoJieWei vs. HeNan, LiuBao (2016-06-04) Event: 2016 YiZheng City,JiangSu JiaHe Cup XiangQi Open, Round: Round 1 Date: 2016-06-04 Result: Red Win Giải đấu: 2016 YiZheng City,JiangSu JiaHe Cup XiangQi Open, Vòng: Round 1 Ngày: 2016-06-04 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1Pb45IX

Friday, June 03, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

ZheJiang, vs. HeBei, ZhaoDianYu (2016-06-01) Event: 2016 China National XiangQi League, Round: Round 5 Date: 2016-06-01 Result: Red Win TRIỆU HÂM HÂM vs. TRIỆU ĐIỆN VŨ Giải đấu: 2016 China National XiangQi League, Vòng: Round 5 Ngày: 2016-06-01 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1O6CUnO

Wednesday, June 01, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Vietnam, LAI LyHuynh vs. HeBei, Gong Yan (2016-06-01) Event: 2016 China National XiangQi League, Round: Round 5 Date: 2016-06-01 Result: Red Win LẠI LÝ HUYNH vs. CỦNG NHAM Giải đấu: 2016 China National XiangQi League, Vòng: Round 5 Ngày: 2016-06-01 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/1VvTq2b