Wednesday, June 08, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Deceptive play by Blue. Enjoy! (^_^) HuBei, Wang Yang vs. BeiJing, Wang TianYi (2012-06-08) Event: 2016 XiangQi Champion Invitational Tournament, Round: Round 3 Date: 2012-06-08 Result: Blue Win UÔNG DƯƠNG vs. VƯƠNG THIÊN NHẤT Cạm bẫy khai cuộc giăng ra bởi quân Xanh. Mời bạn thưởng thức. Giải đấu: 2016 XiangQi Champion Invitational Tournament, Vòng: Round 3 Ngày: 2012-06-08 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/217f6RU
0 Responses to "A Xiangqi game a day"

Post a Comment