Thursday, July 28, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

GuangDong, Xu YinChuan vs. HuBei, Hong Zhi (2016-07-28) Event: 2016 2nd JingYue Realty Cup South VS North Grand Master Xiangqi Rivalry, Round: Round 3 Date: 2016-07-28 Result: Red Win HỨA NGÂN XUYÊN vs. HỒNG TRÍ Giải đấu: 2016 2nd JingYue Realty Cup South VS North Grand Master Xiangqi Rivalry, Vòng: Round 3 Ngày: 2016-07-28 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/2ahbSKk

Wednesday, July 27, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Cực xảo cùng kì - Giang hồ bí cục Fen: 2r1ka3/4a4/3P5/9/9/7R1/9/9/9/4K4 Answer: http://ift.tt/2a1grKe

Wednesday, July 27, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc thực dụng Fen: 4k1b2/5R3/5P3/4P4/6r2/2B6/4c4/2rAB4/3CA4/4KN3 Answer: http://ift.tt/2ahw8sR

Wednesday, July 27, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

SiChuan, Wu JunQiang vs. HuBei, Dang Fei (2015-11-25) Event: 2015 China Individual Xiangqi Championships Men Class A, Round: Round 2 Date: 2015-11-25 Result: Red Win VŨ TUẤN CƯỜNG vs. ĐẢNG PHỈ Giải đấu: 2015 China Individual Xiangqi Championships Men Class A, Vòng: Round 2 Ngày: 2015-11-25 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/2avou2Z

Tuesday, July 26, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

ShenSiFan vs. GuangDong, FangYi (2016-07-25) Event: 2016 Nation Junior and Girls Xiangqi Championships Group A, Round: Round 2 Date: 2016-07-25 Result: Red Win TRẦM TƯ PHÀM vs. PHƯƠNG Y Giải đấu: 2016 Nation Junior and Girls Xiangqi Championships Group A, Vòng: Round 2 Ngày: 2016-07-25 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/2aaoINk

Monday, July 25, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc thực dụng Fen: 2R6/4ak3/9/5N2p/2b1r4/9/p5p1n/4B4/4A4/4KAB2 Answer: http://ift.tt/2ardv7s

Monday, July 25, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

#English #Vietnamese Saying, http://ift.tt/2aaYZz8 If A is success in life, then A equals x plus y plus z. Work is x; y is play; and z is keeping your mouth shut. ~ Albert Einstein (1879 - 1955), Observer, Jan. 15, 1950 Nếu A là thành công trong cuộc đời, vậy thì A bằng x cộng y cộng z. Làm việc là x; y là chơi; và z là giữ mồm giữ miệng. #danhngon #danhngoncuocsong #quote

Monday, July 25, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

BeiJing, Wang TianYi vs. ShangHai, Sun YongZheng (2016-07-25) Event: 2016 2nd JingYue Realty Cup South VS North Grand Master Xiangqi Rivalry, Round: Round 1 Date: 2016-07-25 Result: Red Win VƯƠNG THIÊN NHẤT vs. TÔN DŨNG CHINH Giải đấu: 2016 2nd JingYue Realty Cup South VS North Grand Master Xiangqi Rivalry, Vòng: Round 1 Ngày: 2016-07-25 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/2aoNVTT

Sunday, July 24, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Pháo Mã Chốt Fen: 4k4/4a4/4P4/6N2/9/5C3/5np2/4B4/4c4/3K5 Answer: http://ift.tt/2a4P8jw

Saturday, July 23, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HeNan, ZhaoZiYu vs. ZheJiang, JiXingHai (2016-07-23) Event: 2016 China National XiangQi League, Round: Round 10 Date: 2016-07-23 Result: Red Win TRIỆU TỬ VŨ vs. CÁT TINH HẢI Giải đấu: 2016 China National XiangQi League, Vòng: Round 10 Ngày: 2016-07-23 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/2a6Ucia

Saturday, July 23, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

GuangDong, Xu YinChuan vs. ZheJiang, XuChongFeng (2016-07-23) Event: 2016 China National XiangQi League, Round: Round 10 Date: 2016-07-23 Result: Red Win HỨA NGÂN XUYÊN vs. TỪ SÙNG PHONG Giải đấu: 2016 China National XiangQi League, Vòng: Round 10 Ngày: 2016-07-23 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/2a0lkR0

Friday, July 22, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc thực dụng Fen: 3ak1b1r/4a2Pn/4b4/4C4/9/9/cR7/n8/4A1p2/3AKC3 Answer: http://ift.tt/2alMgOn

Wednesday, July 20, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

ZheJiang, Qiu Dong vs. HuBei, Hong Zhi (2015-11-25) Event: 2015 China Individual Xiangqi Championships Men Class A, Round: Round 2 Date: 2015-11-25 Result: Blue Win KHƯU ĐÔNG vs. HỒNG TRÍ Giải đấu: 2015 China Individual Xiangqi Championships Men Class A, Vòng: Round 2 Ngày: 2015-11-25 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/2agAmW2

Monday, July 18, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue win in 8 moves. You have 2 minutes to get it resolved. Please try! #chess #chessfan Xanh tiên thắng trong vòng 8 nước. Bạn có 2 phút thôi nhé. Xin mời! (^_^) Trích từ: Tàn cuộc sát chiêu Fen: 4ka1RC/3Pa4/8N/9/6c2/9/4c4/4B4/4A1rn1/2BA1K3 Answer: http://bit.ly/1GEjJrj

Sunday, July 17, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

ZheJiang, vs. FuJian, Zheng YiHong (2016-07-16) Event: 2016 China National XiangQi League, Round: Round 9 Date: 2016-07-16 Result: Blue Win TRIỆU HÂM HÂM vs. TRỊNH NHẤT HOẰNG Giải đấu: 2016 China National XiangQi League, Vòng: Round 9 Ngày: 2016-07-16 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/29ZkVjL

Sunday, July 17, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

ZheJiang, Zhao XinXin vs. HuBei, Dang Fei (2016-07-16) Event: 2016 China National XiangQi League, Round: Round 9 Date: 2016-07-16 Result: Red Win TRIỆU HÂM HÂM vs. ĐẢNG PHỈ Giải đấu: 2016 China National XiangQi League, Vòng: Round 9 Ngày: 2016-07-16 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/29MNG12

Saturday, July 16, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Macao, Cao YanLei vs. GuangDong, Li HongJia (2015-11-24) Event: 2015 China Individual Xiangqi Championships Men Class A, Round: Round 1 Date: 2015-11-24 Result: Red Win TÀO NHAM LỖI vs.LÝ HỒNG GIA Giải đấu: 2015 China Individual Xiangqi Championships Men Class A, Vòng: Round 1 Ngày: 2015-11-24 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/29KKIKu

Thursday, July 14, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

JiangSu, Chen Ming vs. SiChuan, Sun HaoYu (2015-11-24) Event: 2015 China Individual Xiangqi Championships Men Class A, Round: Round 1 Date: 2015-11-24 Result: Blue Win TRÌNH MINH vs. TÔN HẠO VŨ Giải đấu: 2015 China Individual Xiangqi Championships Men Class A, Vòng: Round 1 Ngày: 2015-11-24 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/29R7JNX

Thursday, July 14, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Fen: 3ak4/3P5/9/2p6/9/9/9/4B4/1r7/4KRpR1 Answer: http://bit.ly/29QZSQm

Wednesday, July 13, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Truyện cười quý ông [Tại sao ly hôn] Hai vợ chồng nọ đưa nhau ra tòa. Quan tòa hỏi: Anh chị cho biết lý do xin ly hôn? Chồng: Thưa quý tòa. Vợ: Để tôi nói trước. Chồng: Không được, để tôi nói trước Vợ: Đã bảo là tôi nói trước mà! Quan tòa: Thôi, không phải nói gì cả, tôi biết vì sao anh chị ly hôn rồi. Đọc thêm: http://bit.ly/29TR0rC #funstory #jokestory #joke #story #truyencuoi

Wednesday, July 13, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Pháo Chốt Fen: 5a3/4c4/3k5/9/9/9/4p4/4BA3/4A4/4K1B2 Answer: http://bit.ly/29NXha5

Wednesday, July 13, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

ShangHai, Wang ShaoSheng vs. JiangXi, ZhuLiang (2016-07-10) Event: 2016 3rd ShangHai ChuanSha Cup XiangQi Open, Round: Round 5 Date: 2016-07-10 Result: Red Win VƯƠNG THIẾU SANH vs. CHU LƯỢNG Giải đấu: 2016 3rd ShangHai ChuanSha Cup XiangQi Open, Vòng: Round 5 Ngày: 2016-07-10 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/29DFDDA

Sunday, July 10, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Cờ thế hay Fen: 5k3/3P2R2/4baP2/9/2r3b2/9/9/Bn2K4/9/2BA1A3 Answer: http://bit.ly/1ORizAO

Saturday, July 09, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

ZheJiang, Zhang PeiJun vs. ShangHai, XueQiang (2016-07-09) Event: 2016 3rd ShangHai ChuanSha Cup XiangQi Open, Round: Round 1 Date: 2016-07-09 Result: Red Win Giải đấu: 2016 3rd ShangHai ChuanSha Cup XiangQi Open, Vòng: Round 1 Ngày: 2016-07-09 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/29vPIDU

Saturday, July 09, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Fen: 9/3k5/9/9/3Nr4/1N7/9/9/9/3K5 Answer: http://bit.ly/29oy9To

Friday, July 08, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Beautiful #xiangqi #engame. Please enjoy. Thế cờ hay "Mai Hoa Tam Lộng", mời bạn thưởng thức. (^_^) #chess #chessfan Trích từ: Thú vị bài cục hệ liệt Fen: 2e6/1RCk3H1/2c3PPP/4h4/3PCH3/4P4/hpp3p2/1p3Kcr1/6r2/9 Answer: http://bit.ly/1Ct2Ly2

Friday, July 08, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HeBei, LiWei vs. ChongQing, ZhouYongZhong (2016-07-08) Event: 2016 4th ChongQing XueFu Cup Xiangqi Open Preliminary, Round: Round 13 Date: 2016-07-08 Result: Red Win LÝ NGUY vs. CHU VĨNH TRUNG Giải đấu: 2016 4th ChongQing XueFu Cup Xiangqi Open Preliminary, Vòng: Round 13 Ngày: 2016-07-08 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/29tHPyK

Friday, July 08, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

TianJin, Zhang Bin vs. BeiJing, Zhang ShenHong (2016-07-07) Event: 2016 4th ChongQing XueFu Cup Xiangqi Open Preliminary, Round: Round 2 Date: 2016-07-07 Result: Blue Win TRƯƠNG BÂN vs. TRƯƠNG THÂN HOÀNH Giải đấu: 2016 4th ChongQing XueFu Cup Xiangqi Open Preliminary, Vòng: Round 2 Ngày: 2016-07-07 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/29n7zKl

Thursday, July 07, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

BeiJing, Zhang ShenHong vs. ChongQing, GongGang (2016-07-06) Event: 2016 4th ChongQing XueFu Cup Xiangqi Open Preliminary, Round: Round 5 Date: 2016-07-06 Result: Red Win Giải đấu: 2016 4th ChongQing XueFu Cup Xiangqi Open Preliminary, Vòng: Round 5 Ngày: 2016-07-06 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/29kA4I8

Thursday, July 07, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

SiChuan, QinZhiXing vs. YongChuanDui, GuoYouHua (2016-07-06) Event: 2016 4th ChongQing XueFu Cup Xiangqi Open Preliminary, Round: Round 5 Date: 2016-07-06 Result: Blue Win ĐÀM CHÍ HƯNG vs. QUÁCH HỮU HOA Giải đấu: 2016 4th ChongQing XueFu Cup Xiangqi Open Preliminary, Vòng: Round 5 Ngày: 2016-07-06 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/29C0bzP

Wednesday, July 06, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tượng kỳ tàn cục sát cục bảo điển Fen: 2h6/6H2/3k5/2P6/9/9/2p6/1C6C/4p1r2/5K3 Answer: http://bit.ly/29xBLat

Tuesday, July 05, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

ChongQing, WangMin vs. HeiLongJiang, GuoFengDa (2016-07-05) Event: 2016 4th ChongQing XueFu Cup Xiangqi Open Preliminary, Round: Round 1 Date: 2016-07-05 Result: Blue Win VƯƠNG MẪN vs. QUÁCH PHƯỢNG ĐẠT Giải đấu: 2016 4th ChongQing XueFu Cup Xiangqi Open Preliminary, Vòng: Round 1 Ngày: 2016-07-05 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/29efIAn

Monday, July 04, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Giản dịch thắng thế tàn cục Fen: 4k4/3PC1P2/1H7/9/9/9/9/5K3/3pc3r/9 Answer: http://bit.ly/29jNoyC

Sunday, July 03, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Can draw? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Hòa được không? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Xe Pháo Fen: 2R6/3ka4/4b4/9/3r5/9/9/9/5K3/4C1B2 Answer: http://bit.ly/29mdMuY

Saturday, July 02, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

GuangDong, FangShengQun vs. SiChuan, ChuanXin (2016-07-02) Event: 2016 TaiZhou City,ZheJiang HaiMen Cup Xiangqi Open, Round: Round 1 Date: 2016-07-02 Result: Blue Win Giải đấu: 2016 TaiZhou City,ZheJiang HaiMen Cup Xiangqi Open, Vòng: Round 1 Ngày: 2016-07-02 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/29lUiGK

Saturday, July 02, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

SiChuan, Sun HaoYu vs. ZheJiang, Yu YouHua (2009-06-17) Event: 2009 CaiLunZhuHai Cup XiangQi Elite Tournament, Round: Round 10 Date: 2009-06-17 Result: Blue Win TÔN HẠO VŨ vs. VU ẤU HOA Giải đấu: 2009 CaiLunZhuHai Cup XiangQi Elite Tournament, Vòng: Round 10 Ngày: 2009-06-17 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/29jMrtl

Friday, July 01, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Thế cờ chỉ dùng 1 quân Fen: 3akre1r/4hhc2/5aC1e/9/2p3p2/1p7/1p7/7p1/7c1/4K4 . . . . . . . . . . . Answer: please try it yourself. hehe =))

Friday, July 01, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Hu Ronghua vs. Hong Zhi (21-10-1996) Event: Chinese National Championships 1996, Round: Date: 21-10-1996 Result: Red Win HỒ VINH HOA vs. HỒNG TRÍ Giải đấu: Chinese National Championships 1996, Vòng: Ngày: 21-10-1996 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/295IFOP