Wednesday, July 13, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

ShangHai, Wang ShaoSheng vs. JiangXi, ZhuLiang (2016-07-10) Event: 2016 3rd ShangHai ChuanSha Cup XiangQi Open, Round: Round 5 Date: 2016-07-10 Result: Red Win VƯƠNG THIẾU SANH vs. CHU LƯỢNG Giải đấu: 2016 3rd ShangHai ChuanSha Cup XiangQi Open, Vòng: Round 5 Ngày: 2016-07-10 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/29DFDDA
0 Responses to "A Xiangqi game a day"

Post a Comment