Friday, July 08, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Beautiful #xiangqi #engame. Please enjoy. Thế cờ hay "Mai Hoa Tam Lộng", mời bạn thưởng thức. (^_^) #chess #chessfan Trích từ: Thú vị bài cục hệ liệt Fen: 2e6/1RCk3H1/2c3PPP/4h4/3PCH3/4P4/hpp3p2/1p3Kcr1/6r2/9 Answer: http://bit.ly/1Ct2Ly2
0 Responses to "A Xiangqi game a day"

Post a Comment