Friday, September 30, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Mộng Nhập Thần Cơ Fen: 2eak1eRC/c3a4/9/6p2/7H1/1H7/5C3/5p3/4p1rh1/3p1K3 Answer: http://bit.ly/2deLhBU

Friday, September 30, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

LiaoNing, Chen Zhuo vs. ShanDong, Xie Kui (2015-11-22) Event: 2015 China Individual Xiangqi Championships Men Class B, Round: Round 6 Date: 2015-11-22 Result: Red Win TRẦN TRÁC vs. TẠ VỊ Giải đấu: 2015 China Individual Xiangqi Championships Men Class B, Vòng: Round 6 Ngày: 2015-11-22 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2diAXF2

Friday, September 30, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Cờ thế hay Fen: 4k2C1/3P1R3/4P4/9/3r1R3/3n1p3/9/7n1/1N5r1/4K4 Answer: http://ift.tt/2cQEw6h

Friday, September 30, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

TianJin, Zhang Bin vs. HuNan, Xiao GeLian (2015-11-22) Event: 2015 China Individual Xiangqi Championships Men Class B, Round: Round 6 Date: 2015-11-22 Result: Red Win TRƯƠNG BÂN vs. TIÊU CÁCH LIÊN Giải đấu: 2015 China Individual Xiangqi Championships Men Class B, Vòng: Round 6 Ngày: 2015-11-22 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/2cQCvao

Thursday, September 29, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Fen: 4k4/4a4/9/9/9/8n/9/6R2/4A4/3AK1Br1 Answer: http://ift.tt/2doYvXj

Thursday, September 29, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

JiangSu, LiaoXianAnJing vs. GuangDong, LiTianHua (2016-09-23) Event: 2016 LuoYang,HeNan TianChiShan Cup Xiangqi International Open, Round: Round 1 Date: 2016-09-23 Result: Red Win LIÊU HIỂN AN vs. LÊ THIÊN HOA Giải đấu: 2016 LuoYang,HeNan TianChiShan Cup Xiangqi International Open, Vòng: Round 1 Ngày: 2016-09-23 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/2cE7fNj

Wednesday, September 28, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HuBei, Hong Zhi vs. Sichuan, Li ShaoGeng (2016-09-27) Event: 2016 China National XiangQi League, Round: Round 20 Date: 2016-09-27 Result: Red Win HỒNG TRÍ vs. LÝ THIẾU CANH Giải đấu: 2016 China National XiangQi League, Vòng: Round 20 Ngày: 2016-09-27 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/2d6G7YG

Tuesday, September 27, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HuBei, Liu DaHua vs. LiaoNing, Jin Song (2016-09-27) Event: 2016 China National XiangQi League, Round: Round 20 Date: 2016-09-27 Result: Red Win LIỄU ĐẠI HOA vs. KIM TÔNG Giải đấu: 2016 China National XiangQi League, Vòng: Round 20 Ngày: 2016-09-27 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/2cSDYuu

Monday, September 26, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HeNan, Yao HongXin vs. HeNan, WangYongSen (2016-09-23) Event: 2016 LuoYang,HeNan TianChiShan Cup Xiangqi International Open, Round: Round 2 Date: 2016-09-23 Result: Red Win Giải đấu: 2016 LuoYang,HeNan TianChiShan Cup Xiangqi International Open, Vòng: Round 2 Ngày: 2016-09-23 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/2d07SSB

Sunday, September 25, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Ôn thi lái xe B2 http://ift.tt/2dh0yl7 Hãy chọn đáp án đúng. A. Đáp án 1 B. Đáp án 2 C. Đáp án 3 D. Đáp án 4 #hoclaixeB2 #hoclaixe #vietnamese

Sunday, September 25, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HuBei, Wang Yang vs. TianJin, Meng Chen (2016-09-24) Event: 2016 5th ChangYuDongTian Cup XiangQi Top12 Rating Player Tournament Final, Round: Round 3 Date: 2016-09-24 Result: Even UÔNG DƯƠNG vs. MẠNH THẦN Giải đấu: 2016 5th ChangYuDongTian Cup XiangQi Top12 Rating Player Tournament Final, Vòng: Round 3 Ngày: 2016-09-24 Kết quả: Hòa #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/2dqJF3H

Friday, September 23, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc cơ bản Fen: 9/4k4/4n3b/1R7/6b2/9/9/9/9/4K4 Answer: http://ift.tt/2cYtpZs

Friday, September 23, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

ChongQing, LiDaoGuo vs. Vietnam, LAI LyHuynh (2016-09-06) Event: 2016 7th Yang GuangLin Cup XiangQi Open Overseas Division, Round: Round 3 Date: 2016-09-06 Result: Blue Win LÊ ĐẠO QUỐC vs. LẠI LÝ HUYNH Giải đấu: 2016 7th Yang GuangLin Cup XiangQi Open Overseas Division, Vòng: Round 3 Ngày: 2016-09-06 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/2crQRdP

Thursday, September 22, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

JiangXi, LiGuoPing vs. SiChuan, ZhangYangMing (2016-09-08) Event: 2016 7th Yang GuangLin Cup XiangQi Open Overseas Division, Round: Round 7 Date: 2016-09-08 Result: Red Win LÝ QUỐC BÌNH vs. TRƯƠNG DƯƠNG MINH Giải đấu: 2016 7th Yang GuangLin Cup XiangQi Open Overseas Division, Vòng: Round 7 Ngày: 2016-09-08 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2cUjUcr

Wednesday, September 21, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

JiangSu, Wu Xia vs. ZheJiang, Jin HaiYing (2011-09-28) Event: 2011 1st CongQingQianJiang Cup XiangQi National Champion Tournament Women Trail, Round: Round 5 Date: 2011-09-28 Result: Blue Win NGŨ HÀ vs. KIM HẢI ANH Giải đấu: 2011 1st CongQingQianJiang Cup XiangQi National Champion Tournament Women Trail, Vòng: Round 5 Ngày: 2011-09-28 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2ctT3EO

Tuesday, September 20, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Cờ thế hay Fen: 5k3/4P4/9/C8/r4P2p/c8/9/3RB4/4p4/3K5 Answer: http://bit.ly/2crqfwL

Sunday, September 18, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Ôn thi lái xe B2 http://bit.ly/2cn8iPV Hãy chọn đáp án đúng. A. Đáp án 1 B. Đáp án 2 C. Đáp án 3 D. Đáp án 4 #hoclaixeB2 #hoclaixe #vietnamese

Sunday, September 18, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Thao Lược Nguyên Cơ Fen: 3rkae2/1c2a4/4e4/3HCHp1p/3RCR3/9/9/5pr2/4p4/5K3 Answer: http://bit.ly/2cfVcAI

Sunday, September 18, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Xiangqi Term/ Thuật ngữ cờ Tướng 五六炮, [], 5th & 6th Cannons : an opening whereby the cannons are eventually lined up at the 5th and 6th file on the cannon rank. Relatively defensive opening. Practice: http://bit.ly/2cfEq4x #xiangqi #chinesechess #cotuong

Saturday, September 17, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

SUN YongZheng vs. NEI TieWen (7/28/2006) Event: Wacker Real Estate Cup xiangqi Master Champion, Round: 0 Date: 7/28/2006 Result: Red Win Giải đấu: Wacker Real Estate Cup xiangqi Master Champion, Vòng: 0 Ngày: 7/28/2006 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2cebESb

Saturday, September 17, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Ôn thi giấy phép lái xe. Hãy chọn đáp án đúng (^_^) Câu 223: . . . . . . . . . . . Đáp án: 1,2

Saturday, September 17, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Ôn thi giấy phép lái xe (^_^) Hãy chọn đáp án đúng . . . . . . . . . . . Đáp án: 2

Friday, September 16, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Pháo Chốt Fen: 2Paka3/5P3/4n4/9/9/9/9/9/p2C2p2/5K3 Answer: http://bit.ly/2cAhDTq

Friday, September 16, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Uyên thâm hải khoát Fen: 4k4/8C/9/p8/9/3R5/9/3RE4/r3r4/3K2E2 Answer: http://bit.ly/2cAdQ8D

Saturday, September 10, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HeBei, Jing XueYi vs. ShangHai, Zhao Wei (2016-08-20) Event: 2016 China National XiangQi League, Round: Round 14 Date: 2016-08-20 Result: Blue Win CẢNH HỌC NGHĨA vs. TRIỆU VĨ Giải đấu: 2016 China National XiangQi League, Vòng: Round 14 Ngày: 2016-08-20 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2cNAlcU

Saturday, September 10, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Cờ thế hay Fen: 6b2/4R4/3kb4/2p6/9/9/9/p8/9/c3K4 Answer: http://bit.ly/2cMZMuR

Thursday, September 08, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HeiLongJiang, GuoFengDa vs. ZheJiang, XuChongFeng (1016-09-08) Event: 2016 7th Yang GuangLin Cup XiangQi Open Division, Round: Round 8 Date: 1016-09-08 Result: Red Win QUÁCH PHƯỢNG ĐẠT vs. TỪ SÙNG PHONG Giải đấu: 2016 7th Yang GuangLin Cup XiangQi Open Division, Vòng: Round 8 Ngày: 1016-09-08 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2cFWBVV

Wednesday, September 07, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Mã Chốt Chuyên Tập Fen: 3c1H3/9/5k3/9/P8/9/9/9/4Ah3/3AK4 Answer: http://bit.ly/2c4AZzM

Tuesday, September 06, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Xe Pháo Chốt Fen: 5k1P1/2R1P4/9/9/1r7/1c7/9/4B4/3KAp3/5A3 Answer: http://bit.ly/2cxFsxM

Monday, September 05, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

BeiJing, Jiang Chuan vs. Sichuan, Li ShaoGeng (2016-09-03) Event: 2016 China National XiangQi League, Round: Round 18 Date: 2016-09-03 Result: Red Win TƯỞNG XUYÊN vs. LÝ THIẾU CANH Giải đấu: 2016 China National XiangQi League, Vòng: Round 18 Ngày: 2016-09-03 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2ctjhJ0

Saturday, September 03, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Blue first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc thực dụng Fen: 1r1a3R1/4ak3/7P1/9/2b2Pb2/9/9/4B4/3K2n2/2B6 Answer: http://bit.ly/2bUDzYU

Saturday, September 03, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

JiangSu, LuTian vs. GuangXi, Deng GuiLin (2015-11-21) Event: 2015 China Individual Xiangqi Championships Men Class B, Round: Round 4 Date: 2015-11-21 Result: Red Win LỖ THIÊN vs. ĐẶNG QUẾ LÂM Giải đấu: 2015 China Individual Xiangqi Championships Men Class B, Vòng: Round 4 Ngày: 2015-11-21 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2bTt88c

Friday, September 02, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

TianJin, ShangPeiFeng vs. ShanDong, Li Jian (2015-11-21) Event: 2015 China Individual Xiangqi Championships Men Class B, Round: Round 4 Date: 2015-11-21 Result: Red Win THƯỢNG BỒI PHONG vs. LÝ KIỆN Giải đấu: 2015 China Individual Xiangqi Championships Men Class B, Vòng: Round 4 Ngày: 2015-11-21 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2bPISJ6

Friday, September 02, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HeiLongjiang, Tao HanMing vs. SiChuan, Zheng WeiTong (2013-11-07) Event: 2013 China Individual Xiangqi Championship Group A, Round: Round 1 Date: 2013-11-07 Result: Blue Win ĐÀO HÁN MINH vs. TRỊNH DUY ĐỒNG Giải đấu: 2013 China Individual Xiangqi Championship Group A, Vòng: Round 1 Ngày: 2013-11-07 Kết quả: Xanh Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2ck3a0j

Thursday, September 01, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Fen: 3k5/5P2c/4b4/3P2p2/p8/9/9/9/9/3AK4 Answer: http://bit.ly/2bOhGuf

Thursday, September 01, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Mã Chốt Chuyên Tập Fen: 4k4/4aP3/5a3/9/6b2/6N2/9/9/9/3K5 Answer: http://bit.ly/2ci1btq