Saturday, October 01, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tượng kỳ tàn cục sát cục bảo điển Fen: r3Ra3/1h2a2cC/3k5/6cH1/3PP1h2/3H2C2/6r2/9/2p1p4/3K5 Answer: http://bit.ly/2dfeSv6
0 Responses to "A Xiangqi game a day"

Post a Comment