Thursday, November 03, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Trung cuộc đại toàn Fen: 2eak1e2/1C2a4/H1h5h/p3p3p/5rp2/P1PR2c2/8P/4C4/3KA4/1RE3r2 Answer: http://bit.ly/HngvR8

Wednesday, November 02, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Xe Tốt Fen: R8/5P3/1r2k4/9/9/9/9/9/5K2p/4c4 Answer: http://bit.ly/2fEEVvo

Wednesday, November 02, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

BeiJing, Zhang Qiang vs. ZheJiang, RuYiChun (2016-10-31) Event: 2016 China Individual Xiangqi Championships Men Class B, Round: Round 1 Date: 2016-10-31 Result: Red Win TRƯƠNG CƯỜNG vs. NHƯ NHẤT THUẦN Giải đấu: 2016 China Individual Xiangqi Championships Men Class B, Vòng: Round 1 Ngày: 2016-10-31 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2frpqrg

Tuesday, November 01, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

ZheJiang, Yu YouHua vs. ShanXi, Liang HuiYuan (2016-10-31) Event: 2016 China Individual Xiangqi Championships Men Class B, Round: Round 1 Date: 2016-10-31 Result: Red Win VU ẤU HOA vs. LƯƠNG HUY VIỄN Giải đấu: 2016 China Individual Xiangqi Championships Men Class B, Vòng: Round 1 Ngày: 2016-10-31 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2frq1ZW

Tuesday, November 01, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Trung cuộc đại toàn. Đỏ tận dụng sơ hở cánh trái của Xanh, khoét sâu vào đó và giành chiến thắng. Useful middle game. Red first to win by utilizing the weak side of Blue. Enjoy! #xiangqi #chinesechess #chessfan Trích từ: Trung cuộc đại toàn Fen: 2haka3/9/ecr1e1R2/8p/9/4p1H2/P1pr2P1P/2H1C4/9/1REAKAE2 Answer: http://ift.tt/2dUYNda