Thursday, November 03, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Trung cuộc đại toàn Fen: 2eak1e2/1C2a4/H1h5h/p3p3p/5rp2/P1PR2c2/8P/4C4/3KA4/1RE3r2 Answer: http://bit.ly/HngvR8

Wednesday, November 02, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Xe Tốt Fen: R8/5P3/1r2k4/9/9/9/9/9/5K2p/4c4 Answer: http://bit.ly/2fEEVvo

Wednesday, November 02, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

BeiJing, Zhang Qiang vs. ZheJiang, RuYiChun (2016-10-31) Event: 2016 China Individual Xiangqi Championships Men Class B, Round: Round 1 Date: 2016-10-31 Result: Red Win TRƯƠNG CƯỜNG vs. NHƯ NHẤT THUẦN Giải đấu: 2016 China Individual Xiangqi Championships Men Class B, Vòng: Round 1 Ngày: 2016-10-31 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2frpqrg

Tuesday, November 01, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

ZheJiang, Yu YouHua vs. ShanXi, Liang HuiYuan (2016-10-31) Event: 2016 China Individual Xiangqi Championships Men Class B, Round: Round 1 Date: 2016-10-31 Result: Red Win VU ẤU HOA vs. LƯƠNG HUY VIỄN Giải đấu: 2016 China Individual Xiangqi Championships Men Class B, Vòng: Round 1 Ngày: 2016-10-31 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://bit.ly/2frq1ZW

Tuesday, November 01, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Trung cuộc đại toàn. Đỏ tận dụng sơ hở cánh trái của Xanh, khoét sâu vào đó và giành chiến thắng. Useful middle game. Red first to win by utilizing the weak side of Blue. Enjoy! #xiangqi #chinesechess #chessfan Trích từ: Trung cuộc đại toàn Fen: 2haka3/9/ecr1e1R2/8p/9/4p1H2/P1pr2P1P/2H1C4/9/1REAKAE2 Answer: http://ift.tt/2dUYNda

Monday, October 31, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Trung cuộc đại toàn. Đỏ tận dụng sơ hở cánh trái của Xanh, khoét sâu vào đó và giành chiến thắng. Useful middle game. Red first to win by utilizing the weak side of Blue. Enjoy! #xiangqi #chinesechess #chessfan Trích từ: Trung cuộc đại toàn Fen: 2haka3/9/ecr1e1R2/8p/9/4p1H2/P1pr2P1P/2H1C4/9/1REAKAE2 Answer: http://ift.tt/2dUYNda

Sunday, October 30, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

HuBei, Hong Zhi vs. LiaoNing, Zhong ShaoHong (2016-10-29) Event: 2016 China National XiangQi League, Round: Round 22 Date: 2016-10-29 Result: Red Win HỒNG TRÍ vs. CHUNG THIẾU HỒNG Giải đấu: 2016 China National XiangQi League, Vòng: Round 22 Ngày: 2016-10-29 Kết quả: Đỏ Thắng #xiangqi #chinesechess #fullgame Answer: http://ift.tt/2eIQQqQ

Saturday, October 22, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Kiến thức lái xe B2 http://ift.tt/2egIc2y Traffic rules in Vietnam. Learn to know? (^_^) Hãy chọn đáp án đúng. A. Đáp án 1 B. Đáp án 2 C. Đáp án 3 D. Đáp án 4 #hoclaixeB2 #hoclaixe #vietnamese

Saturday, October 22, 2016

(0) Comments

A Xiangqi game a day

タオ チューン

,

Red first. Win, Draw, or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Đỏ tiên. Thắng, Hòa, hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Mã Chốt Fen: 4k4/3Pa4/5a3/9/5N3/9/9/6p2/5K3/9 Answer: http://ift.tt/2dw3ycO